Разходите за клауд услуги растат като всичко останало. Как да ги оптимизираме?

17.05.2022 580 0

Когато 2021 г. приключваше, 2022 г. изглеждаше като година с предизвикателства, но все пак по-добра като цяло. Пет месеца по-късно може да се каже, че и тази година няма да е по-лесна от двете преди нея. Вече има предизвикателства навсякъде, включително и в сектора на клауд технологиите. Две скорошни проучвания показват, че разходите за клауд стават проблем за компаниите.

Това е много важно откритие от експертите. Клауд индустрията като цяло много разчита на предложението, че намалява общите разходи и премахва нуждата от хардуер на собствен терен. Сега проучванията показват, че организациите едновременно отделят по-големи бюджети за клауда и въпреки това харчат повече от предвиденото. Това може да бъде проблем за тях, ако не действат разумно.

Състоянието на клауда

Започваме с проучването 2022 State of the Cloud на Flexera. То е дълго и интересно четиво, като покрива много аспекти на клауда. Включително разходите. В доклада се казва, че компаниите харчат средно с 13% над предвидените си клауд бюджети. Също така организациите планират да увеличат разходите си за клауда с близо 30% през 2022 г. в сравнение с 2021 г. На хартия това трябва да впише разходите им доста по-добре в предвидения бюджет и да остане „място“.

Докладът обаче посочва, че „организациите изпитват трудности да управляват растящите разходи за клауда“. И макар темпото на ръст на разходите да намалява, все още има тенденция за значителното им общо увеличаване. „Тази тенденция показва, че е по-важно от всякога компаниите да предвиждат разходите по-добре и да ги оптимизират“, пише Flexera.

Докладът например посочва, че „организациите продължават да прахосват значителна част от разходите си за клауд“. Самите отговорили на проучването определят, че организациите им използват средно 32% от клауд бюджета си неправилно и го прахосват. Това е с 2% повече спрямо предишната година. Flexera също така отбелязва, че реалната сума вероятно е и по-голяма, тъй като „много компании имат склонност да подценяват неефективното разходване на средства“.

Една от възможните причини за големите прахосани суми е заради самите клауд доставчици, казва още Flexera. Компанията твърди, че много от доставчиците на клауд услуги имат „сложни и трудни за дешифриране“ ценови планове. В резултат, компаниите не винаги се възползват от всички налични отстъпки или просто не избират планове, които са подходящи за техните цели.

От друга, по-положителна страна, над 40% от респондентите казват, че организациите им използват автоматизирани системи например за изключване на определени работни процеси, когато не са нужни и оптимизират ресурсите, които не са пълноценно използвани. Въпреки това все още има много какво да се иска и очаква от автоматизацията. Само 33% от фирмите използват автоматизирани правила за имплементиране на тагове например. 43% все още правят това ръчно, което е доста бавен и трудоемък процес. Flexera отбелязва, че автоматизираните правила за оптимизиране на клауд разходите също могат да спестят време и да подобрят цялата среда чрез постоянен мониторинг, което ще помогне за елиминиране или намаляване на прахосаните средства.

Докладът също така посочва, че 39% от анкетираните използват модела на икономическите единици, който се смята за ключов компонент от FinOps и е предпочитан начин за анализ на разходите. Вместо това 64% от компаниите просто се уверяват, че използват максимално наличните ресурси и така смятат, че получават всичко от плана, който плащат. Това е чудесно, но какво става, ако е избран грешен план и някои функции са ненужни или липсват? Затова 50% от респондентите казват, че също така премахват ненужните или неизползвани ресурси, а 41% разчитат и на отстъпки от доставчиците. Видимо е, че има много какво да се направи в тази сфера, за да се гарантира, че организациите използват клауда ефективно и ефикасно, както биха искали. Това е процес, който е отразен не само в доклада на Flexera.

Трудното управление на разходите

Друг доклад е 2022 Cloud Computing Study на Foundry, детайли за който бяха публикувани от VirtualizationReview. В него има същото послание: управлението на разходите на клауд услугите е трудно. Проблемът се натрупва и с продължаващия недостиг на кадри, както и притесненията от гледна точка на киберсигурността. В резултат, оптимизирането на разходите става още по-трудно.

„Когато става дума за имплементиране на клауд стратегия, топ предизвикателствата са управление на клауд разходите (36%), защита на данните и предизвикателства за сигурността (35%) и липса на достатъчно умения и експертиза в клауд сигурността (34%)“, казва Foundry. „Когато ITDM (ИТ десижън мейкърите, т.е. ИТ ръководителите) са попитани какво най-много искат от техните бъдещи или настоящи доставчици на клауд услуи, на първо място е експертиза в сигурността (41%), следвана от по-добри функции за управление на клауда (40%) и функции за управление на разходите (38%).“

Също така 96% от ITDM казват, че са „срещали значителни предизвикателства, когато са имплементирали клауд стратегията“. Най-често именно управлението на разходите е посочвано като топ предизвикателство или е сред водещите. За 36% от респондентите управлението на клауд разходите е най-голямото предизвикателство. Други 25% казват, че разходите за преноса на данни до клауда или между клауд платформи, е значително предизвикателство. Това показва, че има много възможности за доставчиците на клауд услуги допълнително да оптимизират разходите за клиентите си и да им предложат допълнителна стойност, която да бъде решаващ фактор клиентите да изберат тях, а не някой друг.

Все още има и много голям пазар, който ще бъде развиван, тъй като 36% от анкетираните споделят, че в момента оценяват или проучват клауд и мултиклауд стратегии и услуги. 69% от компаниите казват, че са ускорили клауд миграцията си през последните 12 месеца. Докладът изчислява, че през 2021 г. 41% от организациите вече са преместили всичката или по-голямата част от ИТ инфраструктурата си в клауда. Анализът прогнозира, че през следващите 18% дялът на тези компании ще скочи до 63%. Това означава, че клауд пазарът може да очаква стабилен ръст още доста време.

Проучването на Foundry твърди, че клаудът се превръща в основният избор на много организации. 72% от ИТ ръководителите им казват, че клауд-базираните услуги вече са техният пръв избор, когато ъпгрейдват или купуват нови технически възможности. Само 16% от организациите използват един доставчик на клауд услуги. SaaS е основната сфера на растеж според 52% от ИТ ръководителите. А 40% от организациите казват, че основната причина за техните клауд инвестиции е по-лесното възстановяване при проблеми и възможност бизнес дейността да продължи. 39% посочват като водеща причина замяната на собствени и остарели системи. Всичко това прави много лесно разбирането защо разходите за клауд растат бързо и надскачат определените бюджети, което затруднява компаниите. Това са само очевидните разходи. Има и още предизвикателства, които трябва да се вземат под внимание.

„Скритите“ клауд разходи

Според Gartner публичният клауд ще достигне пазар в размер на $1.3 трилиона до 2025 г. Клаудът се превръща в „гръбнак“ на всички ИТ дейности. А този процес открива още повече „скрити“ или „неочаквани“ разходи, отбелязва Дилек Карасой от Picovoice пред VentureBeat.

Например такъв е разходът при мащабирането. Да можеш да скалираш клауд потреблението си нагоре или надолу според нуждите е една от основните привлекателни черти на клауда. Но също така се оказва и предизвикателство за компаниите.

За да контролират клауд разходите си, компаниите са си направили и купили допълнителни инструменти и услуги. Управлението на клауд бюджетите и държането им под контрол обаче се превърна в нова специалност и изисква повече от внедряването на инструмент.

Дилек Карасой от Picovoice пред VentureBeat

Тя посочва и проучване на Андресен Хоровиц, което той е направил след като Dropbox се премести от публичния клауд и удвои маржа си. Проучването „откри, че клауд разходите могат да се увеличат до 80% от разходите на софтуерните компании“. Според него топ 50 софтуерни компании са загубили 100 млрд. долара от пазарната си стойност, заради влиянието на клауда върху техните маржини. Най-вече защото големите клауд доставчици имат твърде високи цени на плановете си.

Друг проблем са разходите за екологична устойчивост. Според проучване на

Масачузетския технологичен институт клауд индустрията вече генерира въглеродни емисии, които са по-големи от тези на авиацията. Вече сме обръщали доста внимание на множеството усилия, които индустрията полага, за да стане все по-устойчива. И макар да е направено много, все още има доста път напред. Например дори преносът на данни допринася за въглеродния отпечатък на индустрията. Нужни са много оптимизации и това струва пари. Зелената енергия сама по себе си е важно решение, но не е евтина. Така че и по-високите цени на доставчиците са донякъде очаквани. Особено сега, когато има и недостиг на много компоненти и материали, редом с геополитическата и икономическата несигурност.

Не бързайте! Има и още… Друг „скрит“ разход е сигурността. Проучване на IDC посочва, че 98% от респондентите му са имали поне един пробив на клауда си за последните 18 месеца. Елементарната погрешна конфигурация на клауда е отговорна за 15% от всички пробиви. Проучването изчислява, че средно един пробив на публичен клауд коства около 5 млн. долара. След това са и индиректните разходи като увредена репутация и др. А има и допълнителни разходи за сигурност, които се появяват заради нови регулации и динамиката на киберпространството. Всичко това отново се отразява в увеличаване на общите разходи за клауда. Може да се каже, че всичко е заради времената, в които живеем. И макар това да е вярно в известна степен, не означава, че няма какво да се направи.

Как да оптимизираме разходите и да спестим пари

Трябва ли да приемем, че светът е такъв и да продължим да харчим твърде много? Или пък да решим, че клаудът не си заслужава и да се откажем? Разбира се, че не. Няма универсално решение за всички, има обаче много варианти и възможности.

Една от тях е нежеланото от бранша „клауд репатриране“. Това означава данните да бъдат върнати обратно на собствена вътрешна инфраструктура. В действителност по-доброто описание би било хибриден клауд. Компаниите могат да задържат част от данните и процесите си на собствена инфраструктура и да използват клауда (частен, публичен или и двете) за повечето процеси. Къде да бъдат разположени определени данни и процеси, ще зависи от всяка организация и целите ѝ. Например, ако става дума за бот с изкуствен интелект, вероятно ще е добра идея той да е в клауда, където може да има достъп до много данни, бърза връзка и голяма изчислителна мощ по всяко време. Всичко може да варира значително и затова е важно да се направи внимателен анализ, който да маркира нуждите и възможностите.

Хората са много изненадани колко много пари им струва клаудът спрямо традиционните компютри.

Дейвид Линтикъм, ръководител на клауд стратегията на Deloitte пред Protocol

Затова много организации се насочват към външни разработчици на софтуер, които да им помогнат да оптимизират потреблението и разходите за клауд. Те могат да предложат различни оптимизации на работния процес, премахването или дори добавянето на конкретни функции, промяна на начина на използване на ресурси, рационализация на SaaS приложения и др. Линтикъм казва, че организациите могат да спестят между 30% и 50% от клауд сметките си, когато качествено използват добър инструмент за управление на клауда и са проактивни в реализирането на оптимизациите.

И отново, доставчиците на клауд услуги имат ключова възможност. Те могат (и би трябвало) да проучат тези проблеми и да предложат конкретни и по-добри услуги и функции към настоящите и потенциалните си клиенти. Доставчиците на клауд услуги могат да станат решението и да превърнат това предизвикателство във възможност, от която да спечелят както те, така и техните клиенти.

Може да искате да погледнете и тази статия от същия автор:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.