Устойчивостта започва от центъра за данни и продължава към клауда и клиентите

20.04.2022 451 0

Устойчивостта е ключова тема сред всички индустрии. Това ще продължи да е така в обозримото бъдеще през следващите десетилетия. В продължение на много време устойчивостта беше приемана като нещо твърде сложно, много скъпо и като препятствие и спънка за икономическия прогрес.

Планетата обаче не е много съгласна с тези схващания. Климатичните промени вече са очевидни и това изисква значителни промени от нашата цивилизация. Това обаче не означава, че трябва да приемем и понесем огромни икономически загуби. Точно обратното. Deloitte например изчислява, че ако се предприемат правилните мерки за климата, това може да добави до 3 трилиона долара в американската икономика до 2070 г. И обратното – ако нищо не бъде направено и нещата бъдат оставени както са сега, същата икономика може да загуби до 14.5 трилиона долара за същия период. За контекст, БВП на САЩ за 2020 г. е около 20 трилиона долара.

Устойчивостта вече не е въпрос на „може да го направим“. Тя е абсолютно задължителна и когато бъде направена както трябва, наистина носи със себе си и икономическа стойност. Световният икономически форум също отбелязва, че вече има силно вярване сред корпоративните лидери и много от тях смятат, че усилията за устойчивост са както тяхна отговорност, така и им носят конкурентно предимство.

Устойчивостта и центърът за данни

Вече доста сме говорили за различните усилия и проекти за устойчивост, които се предприемат от притежателите на центрове за данни и доставчиците на клауд услуги. Това е важна тема не само за компаниите, които предлагат услугите, но и за всички, които ги използват. Както VentureBeat посочва, Международната агенция по енергия (IEA) изчислява, че центровете за данни използват около 1% от световната енергия. А BMC дори казва, че през 2021 г. дейта центровете са консумирали 3% от световното електричество. И в двата варианта това е много добър резултат като се има предвид огромният ръст на потреблението на данни през последните няколко години.

Това се дължи изцяло на огромните усилия, които операторите на центрове за данни полагат, за да гарантират максималната ефикасност на своите съоръжения. Освен това е и директно доказателство, че може да се създаде „зелен“ бизнес и това да не вреди на печалбите. Точно обратното, ИТ индустрията е водещият сектор по отношение на мерки за устойчивост и въпреки това продължава да е един от най-печелившите.

Предлагането на устойчиви услуги вече не е само за PR хвалби. То се превръща в критично важно за изграждането на продукти и услуги, които използват устойчива енергия и са въглеродно неутрални. Всъщност, много компании вече осъзнават, че за да могат да кажат това за своите предложения, то те трябва да са сигурни, че цялата им дистрибуторска верига и партньорите им също са устойчиви. Именно затова е от значение, че и центровете за данни, които всички използваме, прилагат устойчиви практики и продължават да оптимизират и подобряват енергийната си консумация и източници.

Особено като имаме предвид, че потреблението на данни ще продължи да расте с огромно темпо. Затова и центровете за данни трябва да продължават да намаляват общата си консумация на енергия, генерирането на топлина и т.н. За щастие, индустрията е пределно наясно с това и работи постоянно за реализирането на тези цели.

Какво може да се направи

Има много начини, по които центровете за данни (и клаудът) могат да оптимизират въглеродния си отпечатък. По-голямата част от вниманието попада върху оптимизациите, които може да се направят в самите центрове. Това обаче са усилия, които имат своя предел. Така че има и друга важна сфера, която се радва на увеличаващ се интерес: декарбонизация на дейта центрове. Това означава, че центровете за данни не само не произвеждат вредни емисии, но помагат и за намаляването на количеството въглероден диоксид в атмосферата. Според Research and Markets това е възможночрез два основни подхода:

Първият е чрез използването и стимулирането на енергия от възобновяеми източници. Тук е мястото на набиращите популярност дългосрочни договори (PPA). Те позволяват на операторите на дейта центрове на практика да финансират местни проекти за зелена енергия и в замяна получават дългосрочна доставка на устойчива енергия на по-ниски и дори фиксирани цени.

Вторият подход е още повече работа по ефикасността. Това означава иновации в охлаждането, управлението, автоматизацията, използване на изкуствен интелект и т.н. Постоянното развитие и подобряване на хардуера също ще помогне. На практика тук трябва да разчитаме на цялата ИТ индустрия да продължи усилията си в дългосрочен план и постоянно да оптимизира всеки детайл. Също така операторите на центрове за данни могат да инвестират в технологии, които подобряват консумацията на вода в съоръженията им и дори връщат в природата повече чиста вода отколкото използват. Друга възможност е да финансират странични проекти за декарбонизация в техния район и да помагат за разработката и използването на технологии, които извличат въглеродния диоксид от атмосферата и съответно спомагат за намаляването на емисиите.

Amazon преди време заяви, че преминаването към клауда трябва да е част от стратегията за устойчивост (имайки предвид клиентите). Компанията планира до 2025 г. да използва 100% възобновяема енергия за всичките си услуги и инфраструктура в Amazon Web Services (AWS). Тя също така обаче казва, че няма достатъчно възможности за всички клауд доставчици да реализират същите цели.

„Ако организациите от региона на Азия например успеят да прехвърлят ИТ процесите си в клауд дейта центрове, които за захранвани от 100% възобновяема енергия, то въглеродните емисии, които ще спестят в собствените си процеси, ще се увеличат средно с 93%“.

казвт от Amazon

Тя също така правилно отбелязва, че климатичните промени са глобално предизвикателство, но това не означава, че трябва да започнем с гигантски проекти. „Можем да започнем с малки решения“, казва Amazon. И така трябва. Малките стъпки са ключовете към успеха и към големите промени.

Добрите примери

Не всички усилия за устойчивост трябва да са директно свързани с оптимизацията на центровете за данни в собствените им сгради и структура. Има други възможности за оползотворяване на „отпадъците“ от центровете за данни и да бъдат използвани за добро. Например да се използва топлината от тях, за да се отопляват сгради в близост.

В зависимост от типа на центъра за данни и местоположението, до 40% от енергията може да отива за охлаждане. Би било добре, ако тази топлина се използва за други цели, вместо просто да бъде охлаждана, нали? Например да се изведе от дейта центъра и след това да бъде прехвърлена другаде? Като в сградите наблизо.

Това вече се случва и всъщност се прави от години. Поне от 2017 г. насам Facebook използва топлината от дейта центъра си в Дания, за да затопля 6900 къщи наблизо. Amazon използва „рециклирана“ топлина от свой център за данни в Дъблин, за да прави същото. А Apple вече го прави във Виборг. А има и още по-амбициозен проект на Стокхолм, с който се цели поне 10% от целия град да бъдат отоплявани с горещината на центрове за данни до 2035 г.

Разбира се, подобни проекти изискват допълнителни инвестиции като например за помпи, връзки с другата инфраструктура и т.н. Също така трябва да се отбележи, че центровете за данни не могат да генерират цялата нужна топлина. Домакинствата ще продължават да се нуждаят и от традиционните методи за отопление. Топлината от центровете за данни може да бъде като допълнение и да намали сметките. А също така може да се подходи по-избирателно. Например да се стопля земеделска инфраструктура като парник или пък басейни за плуване и други съоръжения, отбелязва GreenBiz. Наистина има много възможности.

Бъдещето на дейта центъра сега вече е и неговото настояще. Индустрията е наясно какво трябва да направи и вече задачата е не да го измисля, а да го реализира. В много държави най-различни компании вече се строят центрове за данни от следващо поколение. Както Gartner отбелязва, първоначално тези усилия наистина могат да доведат до по-високи директни разходи за клиентите, но те реално ще бъдат смекчени от индиректните спестявания. Например много по-ниските разходи за поддръжка, далеч по-простия начин на работа, намален риск за клиентите. Получената свобода и гъвкавост също ще се хареса много на клиентите. За да се случи това обаче, самите те също трябва да направят правилния избор.

Какво могат да направят клиентите

Трябва да се върнем към бизнес страната на нещата. Вече е казано много за това какво трябва да направят операторите на центровете за данни, но какво е нужно от клиентите на дейта центровете? Наскоро Fast Company публикува въпросник с „5 въпроса, които лидерите по бизнес устойчивост трябва да попитат своите клауд доставчици“. В него се отбелязва, че Световният икономически форум очаква през следващото десетилетие 70% от новата икономическа добавена стойност по света да бъде генерирана през дигитални платформи и бизнес модели.

Очевидно това означава, че потреблението на данни и клауд услуги ще продължи да расте. А това означава увеличена консумация на енергия и по-високи емисии, ако не се предприеме нищо. Както споменахме по-рано, бизнес лидерите осъзнават важността на изграждането и използването на устойчив модел за техните компании. Това включва и външните услуги, които използват и те също не трябва да допринасят за въглеродния отпечатък. Вече могат да се видят много компании, които гордо отбелязват, че използват зелена енергия за своя бизнес. Скоро те ще правят същото за зелените дигитални услуги, които използват.

Затова клиентите все повече ще търсят такива услуги и практически ще натискат доставчиците да им ги предложат. Клиентите ще очакват повече прозрачност за информацията за дейта центровете, които (може да) използват – какъв е енергийният микс на съоръженията и, ако вече не са 100% „зелени“, кога ще станат? Операторите на центрове за данни вече трябва да имат много добри готови отговори, които да са на видимо място в офертите им.

Клиентите също така ще искат да знаят повече за местоположението и дизайна на центъра за данни. Това ще е по-лесно за повечето доставчици, тъй като тази информация обикновено вече е на сайтовете им. Важно е да се отбележи обаче, че тя ще продължи да има огромна стойност и затова не трябва да бъде пренебрегвана заради новите въпроси.

Също така очаквайте клиентите да питат и за настоящите ви проекти и бъдещи планове. Например какво планирате за оптимизиране на дейта центъра? Какви технологии използвате за автоматизация, поддръжка, има ли изкуствен интелект, машинно обучение и т.н. Също така какви са и процедурите при сваляне на хардуер от употреба, какво се случва с електронните отпадъци и още много други детайли. Всички детайли са от значение, когато става дума за реална устойчивост. Не е достатъчно просто да се каже, че се прави и да се демонстрират сертификати за покрити стандарти. Клиентите ще искат да знаят подробности и колкото по-отворени са доставчиците към тях, толкова по-голямо доверие ще получат.

Когато доставчикът направи всичко това, клиентите ще могат уверено да използват неговите услуги. Те ще знаят, че продуктите, които използват и създават за собствените си клиенти, са наистина устойчиви. А по този начин центърът за данни практически става основата за устойчивите продукти на всички индустрии.

Последната статия на същия автор ще я намерит тук:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.