Как и защо да тестваме сайта ни за екстремен трафик?

08.09.2021 720 0

Ако не сте мислили да тествате вашия уеб сайт (сървър), сега е подходящ момент да го обмислите!

Всеки ден вие и вашият ИТ екип работите усилено, за да може уеб сайтът ви да работи безпроблемно. Но само ако го тествате при различните условия, с които може да се сблъска, може да ви даде сигурността, че той може да се справи с тях. Освен това резултатите, които бихте получили, могат да бъдат много полезни за надграждане или понижаване на вашия план за уеб хостинг услуги.

Можете да провеждате различни тестове на уеб сайта, с които да измервате различни параметри. Вие сте този, който може да идентифицира възможни точки на провал и може да помогнете да ги предотвратите. Никой не иска да претърпи крашване и временно неработещ сървър по време на някоя специална разпродажба, нали?Всички знаем какво означава това – обикновено е болезнена финансова загуба!

Видове тестове на вашия сайт

Всяка функция на сайта може да бъде тествана и подобрена. Затова има много различни видове тестове. За по-лесна организация, те се обединяват в няколко категории.

Най-често срещаните тестова са за: производителност (performance test), тест за натоварване (load test) и стрес тест (stress test).

Тест за производителност 

Този тест оценява различни параметри на поведението на вашия уеб сайт, докато работи при типична или специфична работа. Тестът за производителност ще ви даде ценна информация като тесни места (bottlenecks), грешки в секунда, време за реакция, латентност, производителност за секунда (байтове) и т.н. Установявайки възможни връзки между тези фактори, можете по-добре да определите стратегия за тяхното отстраняване. Това е вид тест, който провеждате като част от редовната си поддръжка.

За да извлечете най-голяма ползва от резултатите от теста, трябва да знаете отлично нуждите и очакванията на вашия уеб сайт. Конкретен бенчмарк може да помогне за установяване на по-ясна цел. По този начин, след като получите резултатите, наистина можете да определите дали вашият уеб сайт работи добре или не. Дали може да отговори на очакванията или не и как може да бъде подобрен.

Какво тества теста за производителност?

 • Скорост (калкулации, трансфер на данни и др.).
 • Време за реакция на команди.
 • Употреба на ресурси (процесор, интернет, памет и др.). 
 • Стабилност при нормална натовареност.
 • Гъвкавост – увеличаване и намаляване на силата, за да се установи, колко точно потребители могат да ползват сайта.
 • Отзивчивост – способността на сайта да завърши определени задачи за определен период от време.
 • Надеждност при специфичен товар.
 • И други технически параметри.

Тест за натоварване

Този тест оценява как уеб сайтът може да се справи с големи, но очаквани натоварвания от трафик през редовно време и определени периоди. Може би работите върху маркетингова стратегия за увеличаване на трафика или разрастване на електронния ви магазин. Планирането на специална продажба също е сценарий. Това имаме предвид с „очакваните“ големи натоварвания от трафик. Все още нямате такива, но всичко показва, че те могат да се случат скоро, затова искате да тествате уеб сайта, за да сте готови за тях.

За да получите отговорите, които търсите, трябва да увеличите натоварването на трафика, за да видите как се държи вашият сайт. Колко да го увеличите? Е, само вие може да отговорите на този въпрос въз основа на очакванията, които имате. Отново е от решаващо значение да имате ясни цели и реалистични прогнози.

Какво тества теста за натоварване?

 • Средно време за реакция.
 • Процент на грешки.
 • Пиково време за реакция (най-бавна реакция).
 • Заявки за секунда.
 • Продължителност на сесията.
 • Максимален брой активни потребители, които могат да се свържат по едно и също време.
 • Разглеждания на страница по време на пиков час.
 • Пропускателна способност или честотна лента, консумирана от всеки процес, и др.

Стрес тест  

Този тест е максималното предизвикателство за вашия уеб сайт. Става въпрос за оценка на ефективността му в случай на неочаквани, необичайни или екстремни натоварвания. Да знаете как се държи при нормални условия (тест за производителност), при внезапни, но изчислени ситуации (тест за натоварване) е много полезно. Да направите стрес тест, може да ви даде важни данни за предотвратяване и готовност за трудни сценарии. Например, да може да се справите със скокове на трафика е много удобно, тъй като те биха могли да означават само, че вашият уеб сайт е облагодетелстван от случайна тенденция, специалната промоция на вашия сайт привлича много клиенти или се случва DDoS атака.

За да оцените ефективността на уеб сайта си под този вид товар, трябва да създадете необходимите екстремни условия за измерване на параметрите, които ви интересуват. Основната цел на стрес теста е да се определи дали вашият сайт е в състояние да се възстанови при сценарий на повреда. Ще получите ключови данни за границите и реалния капацитет на сайта.

Какво тества стрес теста?

 • Скорост.
 • Използване на ресурсите. 
 • Стабилност.
 • Увеличение и намаление на стреса.
 • Отзивчивост.
 • Надеждност.
 • Време за отговор и др.

Почти всеки аспект, свързан с работата на вашия сайт, може да бъде пробван до границите на възможностите му, за да се измери неговата издръжливост.

Защо да тествате вашия сайт?

Тестовете ви позволяват да установите показатели за измерване и за оценка на уеб сайта във всички аспекти (общо представяне, управление на трафика и т.н.). Чрез техните резултати можете да зададете минимално приемливи стойности и конкретни цели.

Ползи от теста за производителност

Имате ясна представа за това как се държи софтуерът на вашия уеб сайт. Резултатите от тестовете са най-доброто ръководство за вас. Така може да поправите откритите слаби места или повреди, да коригирате, за да бъде сайтът ви по-ефективен и да го подобрите.

ИТ екипите могат да изпитат най-лошите сценарии, за да разработят ефективна стратегия за тяхното предотвратяване или преодоляване. Идентифициране на различните фактори, които са довели до конкретен проблем, могат да помогнат за преодоляването му. Оптимизация въз основа на конкретни данни за вашия уеб сайт,  която да извлече максимума от всичките му ресурси.

Точното откриване на проблеми с кода позволява на разработчиците да коригират запазването на качествения код и правилната функционалност. Проблемите с кода често се превръщат в липса на ефективно използване на ресурсите.

Ако правилно поддържате сайта си, така че да работи безпроблемно (без латентност, проблеми с функционалността, мъртви връзки и т.н.), той ще предложи приятно изживяване за потребителите ви. Доволните клиенти означават успех за вас.

Ползи от теста за натоварване 

Намалете до максимум разходите за грешки в производителността. Колкото по-рано идентифицирате проблеми, толкова по-добре за вашия бюджет. Ако изчакате да ги поправите, когато вече причинят сериозни смущения, спиране на работата на сървъра или раздразнение на потребителите, цената може да е твърде висока.

Резултатите от тестовете са златна информация, за да знаете как вашият сайт може да се справи със скалируемостта. Те също така ще посочат границите на възможностите на сървъра. Така решенията за разширяване на нужните ресурси или смаляването им, ще бъдат по-ясни.

Изборът на технологията, от която инфраструктурата на вашия уеб сайт се нуждае, за да бъде по-стабилна и за обработка на по-големи или необичайни натоварвания от трафик, може да бъде по-точна чрез анализиране на резултатите от теста. Рискът от неработещ сървър може да бъде намален чрез откриване на проблеми, които могат да повлияят на достъпността на вашия сайт.

Възможно е тесните места да бъдат открити и коригирани въз основа на точни данни. Оптимизиране на бази данни и кода за намаляване на времето за обработка на заявки, вероятността от проблеми с паметта или срив на системата.

Ползи от стрес теста

Намиране на точката на пречупване на максимален стрес, чрез използване на ресурсите на вашия сайт до крайност. Възможно е откриване на грешки и проблеми със синхронизацията. Улавяне на течове на памет. Откриване на развалени файлове и загуби в системата. Разбирате колко добре се възстановява вашата система след срив.

Топ 3 инструменти за тестване

На пазара има много софтуерни опции. Има софтуер, специализиран за тестване на всеки аспект от един уеб сайт. Но най-добрите софтуери имат функции, за да можете да провеждате точно теста, от който се нуждаете (производителност, натоварване или стрес). Можете да проектирате най-удобната среда, за да оцените вашия сайт, като подчертаете параметрите, които сте по-заинтересовани да измерите.

Apache JMeter

 • Безплатен и лесен за използване.
 • Софтуер с отворен код, 100% базиран на Java.
 • Тества производителността, натоварването и с него можете да проектирате персонализирани стрес тестове.
 • Приятен графичен потребителски интерфейс (GUI), който изисква по-малко скриптове от други инструменти.
 • Ясни графики за визуализиране и анализ на поведението и производителността на натоварването.
 • Тества производителността на динамични и статични ресурси, динамични уеб приложения.
 • Позволява създаването на тежки товари на един сървър, група от тях, мрежа и дава оценка на производителността при различни видове натоварване.
 • Тества много различни протоколи HTTP, HTTPS (Java, PHP, NodeJS, ASP.NET и др.). FTP, TCP, пощенски такива като SMTP (S), IMAP (S), POP (S), SOAP/REST уеб услуги, команди, Java обекти, XML и др.
 • Функциите в неговата интегрирана среда за разработка (IDE) позволяват по-бързо генериране на тестове, записване, изграждане и отстраняване на грешки.
 • Позволява настройването на плъгини, удобни за типа тест, който трябва да изпълните.
 • Съвместим е с много инжектори за натоварване. Управлява се с един контролер.
 • Резултатите от тестовете могат да бъдат кеширани, за да се проверяват и офлайн.
 • Има голяма общност, която да ви подкрепя и има доста налични уроци.

StresStimulus

 • Лесен за използване от начинаещи и експерти.
 • Тества производителността, натоварването и позволява проектирането на стрес тестове.
 • Можете да проектирате и изпълните своя тест изцяло чрез неговия интуитивен графичен интерфейс. Скриптовете не са задължителни, но са налични в случай, че сте експерт и искате да ги използвате.
 • Предоставя тестове на място и облачни тестове чрез много генератори на натоварване.
 • Може да записва сценарии за използване на уеб сайт, за да създадете свой специфичен тест.
 • Поддържа HTTP, HTTPS, XML през HTTP, AJAX, бинарен WCF, WCF, SOAP и др.
 • Може да тества сложни динамични страници, имитиращи реално поведение от потребители и браузъри.
 • Предлага различни опции за най-специфични товари, за да тествате уеб сайта си.
 • Можете да дефинирате броя на виртуалните потребители (VUs) и да го коригирате дори по време на самия тест. Може да изберете конкретен тип мрежа или браузър, комбинация от тях и т.н. за тестване.
 • Има безплатна версия на StresStimulus за зареждане на тест с 250 VU (максимум). Но се предлагат премиум издания с функции за тестване на наистина големи уеб сайтове.
 • Тестовете имат различни цени в зависимост от избраното от вас издание, броя на на VU, продължителността на лиценза (вечен, годишен, месечен, абонамент). Можете също да получите безплатен седемдневен пробен период.
 • Поддръжката се основава на изданието, което изберете. Безплатната версия не предлага тази услуга.

LoadView

 • Тества производителността, но е доста препоръчителен и за тестване на натоварване и стрес. Предоставя всичко, за да проектирате теста, който най-добре отговаря на вашите нужди.
 • Поддържа Java, Silverlight, Ruby, Flash, PHP, HTML5 и др.
 • Вие определяте количеството VU, поведение, продължителност и т.н.
 • Симулирайте VU чрез инжектори за натоварване от двадесет различни места по света. Сървърите за инжектиране на натоварване са на ваше разположение, за да изпълните вашия тест за натоварване (on demand).
 • Тества границите на вашия уеб сайт. Може да регулирате натоварването на трафика в реално време и виждате как се променя поведението на сайта ви.
 • Може да изпълнявате тестове със сигурност, зад защитна стена (firewall). Този инструмент предоставя обособени IP адреси, които можете да конфигурирате.
 • Ясни графики, различни диаграми, динамични променливи.
 • Предлага различни платени планове от начинаещи до по-разширени опции и on demand. Стартовият план струва 199 долара на месец. Има опция за годишна такса и можете също да изберете еднократно плащане, ако преминете към опцията on demand.
 • Има безплатна тридесетдневна пробна версия на SaaS.
 • Поддръжката на клиенти е 24/7.

Заключение

Конкуренцията в интернет е твърде голяма. Потребителите имат много възможности за избор и не много търпение. Те винаги предпочитат уеб сайтове, които осигуряват най-доброто изживяване (производителност).

Тестването на сайта е от ключово значение за взимането на много решения. Това е добра практика, която наистина има много ползи. Бъдете този, който открива възможни слабости или уязвимости и ги поправя, за да предотврати престъпни атаки.

Дори ако използвате невероятни Клауд сървъри или Наети сървъри като нашите, все пак е необходимо тестване.

Знайте отлично нуждите на вашия уеб сайт. Вече имате добър компас, за да планирате първия си тест точно сега! Не забравяйте, че има безплатни пробни версии. Опитайте ги!

Ако ви допада стила на писане на същия автор, може да проверите темата на предишната му статия:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.