ERP, който стимулира малкия и среден бизнес!

11.08.2021 1 147 0

Вие сте мениджър или може би собственик на бизнес. Със сигурност искате да разберете повече за софтуера за планиране на ресурсите на предприятието, известен като ERP (Enterprise Resource Planning). Ако над петдесет сътрудници не знаят как да общуват добре без помощен инструмент, всичко може да се превърне в хаос за нула време. Представете си, когато бизнесът ви расте от малък до среден и по-голям!

Управлението на всяка област на компанията е предизвикателство. Планиране, производство, доставка, счетоводство, инвентаризация, човешки ресурси, обслужване на клиенти и т.н. Как да се постигнат ефективни процеси и комуникация между всички?

Липсата на ефективност може да струва много на бизнеса. Сега е моментът да подобрите начина, по който управлявате компания с ERP!

Какво е ERP?

Софтуер за планиране на ресурсите на предприятието – Enterprise Resource Planning (ERP) е вид софтуер, който включва в една система ключовите функции, необходими за управление на бизнес. Той предоставя набор от приложения за управление, свързване и автоматизиране на бизнес процесите. ERP съществува, за да се подобрят всички тези процеси и да се направи достъпна информацията за различните играчи, които да изпълнят своята роля.

Ежедневно компаниите работят по различни задачи и този софтуер може да се използва за всички тях. ERP е система, която вече включва различните съвместни междуплатформени приложения, от които се нуждаете. ERP опростяват задачите, автоматизират други, намаляват човешките грешки и подобряват производителността.

В днешно време има много възможности за избор на ERP. Важно е да изберете този, който най-добре отговаря на нуждите на бизнеса ви. Задачите варират в зависимост от индустрията, вида и размера на компанията ви. Софтуерните приложения, предоставени от ERP доставчиците, могат да варират в зависимост от различни фактори.

Как работи ERP?

ERP софтуерът е изграден по модулен начин. Всеки модул е фокусиран върху конкретна задача, която бизнесът трябва да изпълни (счетоводство, инвентаризация и т.н.).

Всеки модул регистрира данни от различните области на компанията в база данни. Всички данни се централизират и са достъпни за упълномощени хора във всяка област. Тази база данни е ядрото на ERP системите. Освен това такива системи обикновено включват контролен панел за управление, за да могат хората да виждат в реално време данните, регистрирани от различните области.

Това осигурява видимост на мениджърите за наблюдение, измерване, оценка и подобряване на работата на целия бизнес и всяка област в него. Когато трябва да вземете важно решение, нямате нужда служителите ви да генерират отчети, които отнемат седмици, за всяка област. Всичко, което трябва да знаете, е достъпно чрез ERP софтуера.

Ползи от ERP за вашия бизнес

 • Лесно изпълнение. Внедряването на ERP системата (нейната техническа среда) във вашия бизнес не отнема много време.
 • Лесен за използване. Служителите ви бързо ще се запознаят със системата. Настоящите системи са наистина интуитивни и лесни за употреба. Освен това повечето доставчици предлагат обучение за потребителите за взаимодействие с ERP решението. След няколко курса и ежедневна практика, бързо ще започнат да я управляват и да извлекат най-доброто от нея.
 • Скалируемост. ERP решенията са проектирани да отговарят на нуждите на вашия бизнес днес и утре. Това означава, че ERP може лесно да се адаптира към промените, които бизнесът преживява с времето. Някои ERP решения са по-лесни от други за скалируемост (разширяване или свиване). Ето защо трябва да избирате внимателно не само този, който най-добре отговаря на текущите ви бизнес нужди, но и който гарантира избор на мащабируемост.
 • Гъвкавост. Повечето фирми могат да бъдат доволни от готовите функции на ERP системите. Техните приложения са изградени въз основа на опита на много компании. Те ви предлагат най-добри практики, но също така предлагат гъвкавост за изграждане на специфични работни процеси. Факт е, че някои индустрии и предприятия имат уникални нужди. Ако вашият бизнес се занимава с много специализирани процеси, има ERP решения, които ви позволяват да добавите допълнителна функционалност.
 • Автоматизацията спестява време и подобрява производителността. ERP системите позволяват автоматизация на ежедневните задачи, процесите стават по-гъвкави и човешките грешки драстично намаляват. Служителите могат да се съсредоточат повече върху стратегическите планове, за да помогнат на компанията да расте, вместо да инвестират ценното си време в генериране на отчети, извършване на ръчни актуализации и т.н.
 • Мигновено актуализиране на данните. Актуализирането на данните във всяка област изглежда като невъзможна мисия. Областите завършват актуализациите си с разлики в дни, часове и това означава, че някои отчитат по-малко или повече информация (поръчки, продажби, нови сделки, анулиране и т.н.). ERP система непрекъснато получава входяща информация от всяка област и актуализира цялата картина. Освен това, тъй като всичко е концентрирано в централната база данни, мениджърите от различни места и области могат да изпълняват своите планове и стратегии, като се доверят, че всички те имат еднакви актуални данни. Цялата компания може да ползва еднаква информация.
 • Ясен преглед на целия ви бизнес. Данните от различните области на вашия бизнес ще бъдат централизирани, ясно организирани и достъпни за вас и упълномощените хора, когато имате нужда от тях. Можете лесно да проследявате състоянието на различни задачи или сделки. Можете също така да генерирате подробни отчети, общи или специфични, по определен график или дори в движение. Планирането, идентифицирането на възможности за подобрение, прогнозирането и вземането на решения могат да бъдат взети с всички необходими и актуални данни.
 • Ефективни инструменти за сътрудничество. Много задачи в един бизнес трябва да бъдат изпълнени чрез сътрудничество в различни области. ERP решенията предоставят ефективни инструменти за комуникация, споделяне на информация и съвместна работа, без да губите време.
 • Спестява пари. Изборът на точна ERP система за нуждите на вашата компания ще доведе до ефективни процеси и ще намали административните разходи. Автоматизацията ще намали необходимостта от наемане на повече служители за справяне с ръчни, ежедневни задачи. Освен това видимостта на бизнеса, която ERP предоставя, е полезна за откриване на неефективност при използването на ресурси, която може да увеличи вашите разходи. От човешки ресурси до оборудване, управление на запасите и т.н. Можете да управлявате разходите ефективно. Не на последно място, поддръжката (нови пачове, актуализации и т.н.) на ERP софтуера може да бъде отговорност на вашия доставчик. Това означава, че не е нужно да добавяте и тази задача към дългия списък от задачки на вашия ИТ екип или пък да наемате нови хора за извършването й.
 • Ефективно управление на риска. Видимостта на работните процеси, одобренията, изпълнението им и състоянието на операциите и трансакциите помагат за засилване на контрола, предотвратяване на измами и грешки, които могат да доведат до глоби или загубени продажби.
 • Подобрено изживяване на клиентите. С цялата достъпна информация клиентите могат да бъдат перфектно информирани за датите на доставка, причините за забавянето и т.н. Положителният ефект от прозрачната комуникация с клиентите е голям.
 • Съответствие с нормативната уредба. Променят се индустриалните стандарти, финансовото законодателство и правителствените разпоредби. ERP софтуерът се актуализира, за да бъде съобразен с тези модификации, за да бъде вашият бизнес съвместим. Доклади могат да бъдат генерирани, за да докажат съответствието по всяко време.
 • Сигурност на данните. ERP системите съхраняват ключови и чувствителни данни за бизнеса. Доставчиците го знаят много добре. Следователно ERP решенията включват технология за защита, за да предпазят вашите данни срещу възможни заплахи като кибер атаки.

Недостатъци на ERP

 • Разходи. Може да бъде голям разход или точно обратното въз основа на печалбите на вашия бизнес и избора на ERP. Трябва да проверите различни доставчици и да пресметнете дали има финансов смисъл за вас. Има различни доставчици, цени, планове.
 • Разходи за персонализиране. В момента има много ERP решения и следователно голяма възможност за едно конкретно, което да отговаря на вашите бизнес нужди. Но е много важно да проверите много добре наличните възможности преди да се спрете на едно. Лошата селекция може да доведе до необходимост от добавяне на функционалност и това ще означава допълнителни разходи.
 • Време за мигриране към ERP. Въвеждането на ERP система не отнема много време. Това, което може да отнеме време, е да качите цялата информация за предишния си бизнес в новата система. Повечето фирми използват компютри от много отдавна. В този случай миграцията може да бъде просто въпрос на получаване на съвместими файлове и това е всичко. Но в случай на бизнес, който работи 20 или повече години и цялата или важна част от информацията му не е електронна, а ръкописна, със сигурност ще отнеме време.

Офисен или облачен ERP?

Съществуват различни видове ERP в зависимост от начина на тяхното внедряване. Когато говорим за локален ERP софтуер, той се настройва на хардуера на вашия бизнес (сървъри, компютри). Вие или вашият ИТ екип трябва да го поддържате (актуализации, сигурност и т.н.).

Облачният ERP софтуер се хоства на сървърите на доставчиците на ERP и потребителите имат достъп до системата, когато и където имат нужда, през интернет връзка (браузър). В този случай доставчикът отговаря за поддръжката (актуализации, сигурност и т.н.). Софтуерът като услуга (SaaS) ERP е един от изборите, които станаха много популярни. Можете да имате необходимия софтуер за всички свои служители с абонамент.

Ценообразуването е друга разлика. Локалният ERP може да излезе скъпо поради всички разходи, които включват физическото му внедряване в помещенията на компанията. Необходимият хардуер, инсталация, ИТ хора, които да отговарят за него, лиценз за софтуер и т.н. Освен разходите, които трябва да платите, вашият собствен ИТ екип ще отговаря за бъдещата поддръжка.

Базираният в облака ERP, по-специално SaaS ERP, става с абонамент, като се плаща месечна или годишна такса, която включва софтуера и поддръжката. Обикновено цената зависи от броя на служителите, които ще бъдат включени.

Трета възможност е да наемете клауд сървър или нает сървър и да използвате безплатен ERP софтуер. По този начин може да намалите разходите си, като няма да се притеснявате за инфраструктурата и хардуера, нито за лицензионните такси за софтуера. Това е средната точка, която все още изисква ИТ екип, който да администрира софтуера, но това може да е най-добрият вариант за малкия и среден бизнес.

ERP или CRM?

Вече знаете за какво е ERP софтуера. Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е софтуер, фокусиран върху управлението и подобряването на отношенията на бизнеса с клиенти, потенциални, и др. Тази система управлява контакти, търговски агенти, производителността на агентите и т.н. И включва инструменти за анализ.

Разликата между ERP и CRM е, че ERP е по-широко решение. ERP може да отговаря за всички различни процеси, които включват управлението на бизнес. Докато CRM е фокусиран само върху задачи и процеси, пряко свързани с клиентите. Например събиране на данни на клиенти, регистър на дати и брой взаимодействия между тях и вашите агенти, проследяване на сделки с потенциални клиенти и много други.

Топ 3 платени ERP софтуери 

Има безплатни алтернативи с отворен код и платени ERP. Вижте тези топ 3 платени ERP софтуера. Ако ще платите за услугата, нека да бъде качествена!

SAP S/4HANA

 • Локални, облачни или хибридни алтернативи за внедряване.
 • Анализ на данни в реално време.
 • Високопроизводителен аналитичен уред (HANA) за усъвършенстван анализ и обработка на данни.
 • Вграден изкуствен интелект (AI) за прогнозиране и машинно обучение.
 • Възможности за голямо разнообразие за различни индустрии и инструменти за ефективно управление на вътрешни и външни ресурси.
 • Опростено показване на данни.
 • Безплатен 14-дневен пробен период за облачен сървър или 30-дневен пробен период за софтуер за вашия офис.
 • Включено обслужване на клиенти.

Oracle NetSuite

 • Включва ERP, CRM, автоматизация на професионални услуги, NetSuite OneWorld, управление на човешкия капитал, електронна търговия. Пълен пакет, който да задоволи нуждите на голямо разнообразие от индустрии.
 • Статистика в реално време и контролни панели, съобразени с потребителя (неговата роля в организацията).
 • Вградено бизнес разузнаване, финансови функции за съкращаване на времетраенето на цикъла.
 • Визуална аналитика.
 • Управление на приходи.
 • Решения за държавен риск и съответствие.
 • Гъвкаво и скалируемо решение. Може да добавяте функционалност толкова бързо, колкото расте вашият бизнес.
 • Предлага се безплатна продуктов тест
 • Включено обслужване на клиенти.

Abas ERP

 • Може да бъде закупен (за ваш сървър) или може да се ползва като SaaS с месечен абонамент.
 • Има многостепенна архитектура. Изграден е с пет независими, функционални слоя. Слой от база данни (съхранение на данни), бизнес слой (ERP функционалност), презентационен слой (персонализиран изглед на данни), слой от уеб услуги (връзка на abas с приложения и услуги на трети страни), слой за персонализиране (тук се извършват надстройки).
 • Гъвкавост. Неговият редактор позволява персонализиране спрямо работните процеси на вашата компания. Освен това позволява добавяне на външен софтуер за уникалните изисквания на някои клиенти.
 • Видео демонстрация.
 • Включено обслужване на клиенти.

Заключение

ERP софтуерът е чудесен начин за ефективно управление на всички задачи на вашия малък и среден бизнес. Има много възможности за избор. Просто си изяснете нуждите на бизнеса и изберете правилния за вас ERP. Ние сме тук, за да ви предложим страхотни клауд сървъри или наети сървъри. Подходящ ERP, съчетан със силата на качествен сървър, е решение, за което няма да съжалявате!

Ако искате да си припомните за какво сме писали миналата седмица, направете го ето тук:Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.