Четирите най-срещани типове бекъп

18.01.2022 1 435 2

Загубата на данни може да се случи с всички видове и размери индустрии и бизнеси. Причините са много: от основни човешки грешки, крашване на софтуера или прекъсване на захранването, лоша поддръжка на хардуера, природни бедствия, процеси по миграция, инфекции с вируси или злонамерен софтуер до хакери.

Загубата на файлове и ценната информация, която съхраняват, се отразява на производителността и създава допълнителни разходи. Процесът по възстановяване на данни отнема време, технология, квалифицирани експерти и понякога просто не успява да се случи. Данните могат да се загубят завинаги.

Ето защо стратегията за възстановяване на данни с ефективно архивиране на данни в основата си, е абсолютна необходимост за всеки бизнес. Това е най-добрият ви шанс да възстановите критични файлове и да продължите да работите.

Има поне десет различни типа бекъп на данни. Тук ще говорим за четирите най-често срещани типа бекъп на пазара. Вижте ги, за да обмислите отсега как да създадете стратегия за архивиране за вашия бизнес.

Пълен бекъп

Сред вариантите, пълният бекъп е най-цялостното архивиране на данни, което може да има бизнесът. Всеки един файл, папка, твърд диск, SaaS приложение и т.н. ще бъдат копирани и запазени.

Преимущества на пълния бекъп

Възстановяването на важни данни в случай на събитие е по-лесно и по-бързо. Причината е, че генерирате само един файл и той съдържа всички данни. Няма място за съмнения или объркване, ако имате само един файл. Можете да организирате по-лесно съхранението на само един бекъп файл. Най-безопасните стратегии включват комбинация от видове резервни копия. Пълното архивиране е основа, първата стъпка, за да използвате тези други типове архивиране. Това е най-надеждното копие, което може да имате.

Недостатъци на пълния бекъп

Процесът може да отнеме повече време, може да е бавен и определено отнема много място за съхранение. Не забравяйте, че копирате всеки един файл. Тези недостатъци ще бъдат пропорционални на размера на вашия бизнес.

За големите предприятия, които постоянно произвеждат големи обеми данни, избирането на това като единствен бекъп метод за чести архивирания (дори ежедневни) може да изисква много ресурси. Това може да повлияе или да спре вашите операции. За фирми, чиито данни не се променят постоянно, честото правене на пълно архивиране може да означава добра мярка за сигурност, но ще изисква голямо пространство за съхранение. С времето може да се почувства като загуба на място за съхранение. Комбинация с друг тип резервно копие може да подобри това.

Съхраняването на всичките ви данни на едно място може да означава проблеми със сигурността. Ако носителят за архивиране, използван за съхранение на вашите бекъпи, бъде компрометиран, можете да загубите всичко.

Инкрементален бекъп

Когато стартирате инкрементално архивиране, първият бекъп ще бъде пълен бекъп на вашите бизнес данни. След това тази система работи, като съхранява само направените промени след предишното архивиране. Това означава, че какъвто и вид архивиране да сте извършили преди – пълен, диференциален или инкрементален, след като планирате инкременталния бекъп, това е, което ще се случи:

Неделя: първо архивиране, това е пълен бекъп, всички файлове ще бъдат копирани и запазени.

Сряда: ще бъде извършено допълнително архивиране, включително промени, направени след бекъпа в неделя.

Петък: резервното копие ще се фокусира върху промените, направени след последното архивиране в сряда.

Инкременталните бекъпи, когато се използват за процеса на възстановяване на данни, трябва да се използват един по един.

Преимущества на инкременталния бекъп

По-бързо е да направите копията. Този бекъп просто търси промени, направени след предишното архивиране. Заема много по-малко място за съхранение, тъй като се фокусира само върху модификациите, а не върху всеки файл. Инкременталният бекъп произвежда по-компактни копия на данни. Изисква по-малко ресурси от инфраструктурата на вашия бизнес. Добър избор е за постоянно използване.

Недостатъци на инкременталния бекъп

Възстановяването на данните е малко по-трудно, отколкото при някои други видове архивиране. Имате нужда от всички бекъпи, от пълния бекъп, който сте направили първо и всички следващи инкрементални бекъпи, за да направите успешно възстановяване.

Ако инкременталното архивиране се провали или развали, файловете, съхранявани в него, могат да бъдат загубени. Всеки следващ инкрементален бекъп трябва да бъде проверен, за да сте сигурни, че е успешен и работи правилно. В противен случай следващото копие и по-следващите могат да се провалят.

Диференциален бекъп

Диференциалният бекъп комбинира елементи от предишните бекъп решения, за които говорихме, пълни и инкрементални бекъпи. Той ще архивира нови данни или модификациите, направени след предишното пълно архивиране. Когато използвате диференциално архивиране, първият път ще извърши пълен бекъп на вашите бизнес данни. След него диференциалните бекъпи ще включват само модификациите, които файловете могат да имат.

Тук се вижда голямата разлика между инкременталния и диференциалния бекъп. Докато инкременталният има за препратка към работата предишния бекъп, независимо от вида му, препратката на диференциалния е последният пълен бекъп, който сте направили.

Следвайки предишния ни пример, диференциалното архивиране ще работи по следния начин:

Неделя: пълен бекъп, това е пълно архивиране, всичките ви файлове ще бъдат копирани и запазени.

Сряда: извършва се инкрементален бекъп, включващ промени, направени след архивирането в неделя.

Петък: резервното копие ще се фокусира върху промените, направени след последното архивиране в неделя.

Имайте предвид, че поради своя процес, диференциалният бекъп естествено ще увеличи размера си въз основа на броя на модификациите и допълненията, които правите през това време. Ето защо препоръката за контролиране на размера на вашите диференциални резервни копия, за да бъде приемлив размера и не твърде труден за обработка, е да извършвате редовно пълни архиви.

Диференциалното архивиране е добър и надежден вариант, в случай че имате достатъчно време за архивиране. Ще отнеме повече време за архивиране, отколкото при инкременталното архивиране, но възстановяването на данни е по-бързо с диференциалното архивиране.

Преимущества на диференциалния бакъп

В случай на спешност, позволява по-бързо и по-лесно възстановяване на данни от инкременталния бекъп. Причината е, че имате нужда само от два елемента, за да възстановите данните, първия пълен бекъп и последния диференциалнен бекъп. Времето, което инвестирате в архивиране, се възнаграждава с по-бърз процес на възстановяване. Всяко извършено архивиране ви предоставя различна версия на същите файлове, за да можете да проследявате. Това е по-бързо от извършването само на пълно архивиране при всеки опит.

Недостатици на диференциалния бекъп

Този тип бекъп архивира повече данни, следователно изисква голямо пространство за съхранение, което е по-голямо от инкременталните бекъпи, но по-малко от пълните бекъпи. Архивирането отнема повече време, отколкото за диференциалните бекъпи. Ако вашият бизнес не може да чака дълго архивирането, това може да е недостатък.

Огледален бекъп

Четвъртият най-често срещан тип бекъп на данни е огледалният бекъп. Както показва името му, той включва правене на точно копие на оригиналните данни. Може да си помислите, че е еднакъв с пълния бекъп и да, но само на повърхността. Огледалният бекъп има свои собствени специфики и те го правят много различен от другите видове архивиране.

Огледалното архивиране е копие на пълните ви данни, най-новата версия на данните, които сте запазили, без да проследявате само промените. Когато стартирате огледално архивиране, то ще архивира всички файлове и папки точно както са в оригиналната система. Това означава без да ги компресирате в архивен файл. След това ще архивира само нови и променени данни. Други варианти за архивиране обикновено събират всички архивирани файлове в един компресиран файл.

Огледалното архивиране държи всеки файл в точното му местоположение. Това е начинът, по който този бекъп може да бъде точно копие на източника, неговото огледало. Освен това, огледалният бекъп просто запазва най-новата версия на файловете.

В резултат на специфичния си процес този тип бекъп носи голямо предимство. Собствениците на фирми могат да получат достъп до файловете, от които се нуждаят, директно където с запазени, без да е необходимо решение за възстановяване на данни! Просто защото всеки файл е точно копие на оригинала. Можете да получите достъп до единичен файл, от който се нуждаете, без да се налага да възстановявате всички данни, съдържащи се в бекъпа. Възстановяването, когато се практикува, трябва да бъде направено от най-новия огледален бекъп.

Преимущества на огледалния бекъп

Той създава точни копия на данните на вашия бизнес. Точните копия на файлове, генерирани от огледално архивиране, могат да бъдат достъпни с основни инструменти като Windows Explorer. Няма нужда от специален софтуер за възстановяване, за да ги възстановите.

Позволява лесен и бърз достъп до отделни файлове, без да се възстановява целия бекъп. Тъй като просто запазва най-новите версии на вашите файлове, вие не съхранявате стари и остарели файлове. Тези вече безсмислени файлове отнемат време и пространство, за да бъдат архивирани. Това е голямо преимущество пред другите видове бекъпи (пълни, инкрементални и диференциални бекъпи). Всеки път, когато изтриете остарял файл, той изчезва и от огледалния бекъп, когато се извърши архивирането.

Работи бързо, по-бързо от другите, защото копира данни в хранилището без компресия. Някои решения за огледален бекъп предлагат „бърза“ функция. Ако го изберете, всяко огледално архивиране след първоначалното може да копира само нови и променени данни.

Недостатъци на огледалния бекъп

Ако някой файл бъде изтрит случайно и никой не осъзнае това, за да го възстанови, преди да се осъществи следващия огледален бекъп, този файл ще изчезне от архива. Изисква много място за съхранение.

Не можете просто да поставите парола на бекъпа, защото няма един файл. Трябва да ограничите достъпа до самото устройство. Той не предоставя различни версии на вашите файлове. Ако трябва да следите различни версии, можете да запазите всеки огледален бекъп на различни места (папки).

Заключение

Сега знаете четирите най-често срещани типа бекъп на данни. И четирите имат свой собствен метод, плюсове и минуси. Ето защо експертите препоръчват не точно да избирате тип, а да ги използвате стратегически, като ги комбинирате. Можете да ги допълвате и да се насладите на най-доброто, което всеки може да предложи.

Ако се чудите кой е най-добрият тип или коя е най-добрата комбинация, отговорът е този, който най-добре отговаря на нуждите на вашия бизнес! Не всички фирми са с еднакъв размер или редовно произвеждат едно и също количество данни.

Вашите бизнес данни представляват златен актив, който трябва да защитите. Не позволявайте загубата на данни на спира работата ви. Не позволявайте тази загуба да повлияе на вашите планове, репутация и финанси. Създайте своята стратегия за архивиране днес!

Ако искате да прочетете статия, написана от същия автор, може да го направите тук:

2 отговори на “Четирите най-срещани типове бекъп”

ทำความรู้จักกับ VRCBET

… [Trackback]

[…] There you can find 70442 additional Information on that Topic: blog.neterra.cloud/bg/chetirite-nay-sreshtani-tipove-bekap/ […]

ตี๋น้อย 168 เว็บตรง จากแดนมังกร พร้อมให้บริการทุกการเดิมพัน

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: blog.neterra.cloud/bg/chetirite-nay-sreshtani-tipove-bekap/ […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.