2022 г. може да е много важна за клауд индустрията. Какво да очакваме?

12.01.2022 186 0

Клауд индустрията се подготвя за потенциално голяма и важна година. Промени се случват в практически всеки аспект на сектора. Има много причини за това и не всички са свързани само с еволюцията на технологиите. Има развитие в геополитическата ситуация, бизнес климата, също така пандемията и други фактори играят решаваща роля в оформянето на клауд индустрията през 2022 г.

Разбира се, можем да очакваме и много от обичайното – още организации ще навлязат в клауда, ще има нови услуги и функции. Нека да разгледаме няколко от най-големите тенденции в клауд индустрията, които ще са решаващи за сегмента и неговото развитие през следващата година и най-вероятно и след това.

Големите играчи продължават да се борят за доминираща позиция

В клауд индустрията има няколко големи играча, които се борят за доминиращата позиция на пазара. Amazon Web Services и Microsoft Azure са си извоювали голяма част от пазара, докато Google Cloud е на сравнително далечната трета позиция. Въпреки това компанията работи по много промени и се опитва да скъси дистанцията, казва Forrester Research. Анализаторите очакват, че компанията ще инвестира много в Software-as-a-Service решения и придобивания, но има и уловка.

Регулаторите по целия свят увеличават натиска върху ИТ гигантите като цяло. Това означава, че всяка сделка ще бъде преглеждана много строго и внимателно от институциите. Те и сега вече не са много ентусиазирани от консолидацията, която се случва в множество сектори, и дори повдигат темата за разделянето на ИТ гигантите. Затова всеки опит на клауд гигантите да придобият още компании ще бъде посрещан с увеличаваща се съпротива.

Най-важната клауд инфраструктура е унифицирана

Друга голяма битка ще бъде на фронта на ключовата клауд инфраструктура. Голяма част от това оборудване вече е взаимозаменяемо и може лесно да работи с продуктите на други производители, казват от Forrester. Основните разлики са при маркетинга и подхода, а не за функционалността за корпоративни клиенти. Това означава, че много от доставчиците на клауд услуги (CSP) ще трябва да са изобретателни и да се адаптират към променящия се пазар.

Например предлагането на „клауд услуги“ не е достатъчно, за да се гарантира траен поток на приходи. Доставчиците ще трябва да измислят и предложат конкретни клауд услуги за индустрии като банкиране, производство и др. Разпределянето в тези ниши ще изисква таргетиран подход към клауд услугите и доставчиците ще трябва да изберат към кои сфери да се насочат. Така и конкуренцията ще се увеличи в някои сегменти доста повече, отколкото в други.

Нови ползи и услуги

Всичко това ще мотивира създаването на много нови услуги и възможни приложения на клауд технологиите. Gartner очаква, че световните разходи за клауд услуги през 2022 г. ще достигнат $482 млрд. Клаудът ще продължи да навлиза във всички сфери на живота и ще стане „гръбнак“ на още повече услуги, не само дигитални. Новите мрежи като 5G и Wi-Fi 6E ще увеличат консумацията на данни и съответно важността на клауда ще продължи да се увеличава. Можем да очакваме и продължаващото развитие на виртуална и добавена реалност и други сходни технологии и услуги, които разчита на клауда.

В комбинация с предишната точка, това ще означава, че много доставчици на клауд услуги ще трябва да са креативни. Развитието на клауда не означава просто навлизане в нови индустрии или фокусиране върху конкретни ниши. Ще се изисква и активно разработване на конкретни нови услуги и подходи, които да използват клауда и инфраструктурата за нови цели. Gartner казва, че процесът ще трябва да се насочи към услуги, които правят други технологии по-бързи, по-достъпни и полезни за клиентите. Това ще бъде ключов начин да се мотивира миграцията на още повече услуги и компании към клауд платформите.

Клаудът в държавни граници

Геополитическата ситуация също има роля в оформянето на клауд индустрията. Отношенията между великите сили от известно време са обтегнати и конкуренцията между тях се засилва във все повече сектори. Технологиите винаги са били една от основните сфери на конкуренция между държавите. Особено когато става дума за интернет и сходни технологии, които са ключови за потока на данни и информация.

Същевременно държавите тръгнаха в различни посоки от гледна точка на контрола и регулацията на такива компании. Някои от тях искат да наложат пълна власт върху тях, други обмислят дали да ги разделят на по-малки. Европейският съюз пък работи в посока на защита на личните данни и увеличава защитите за потребителите. Тъй като няма унифициран подход към правилата, доставчиците на клауд услуги трябва да се адаптират индивидуално към правилата във всеки регион и държава. Това може да стане доста сложен и дори скъп процес за тях и те трябва да го имат предвид, когато разширяват бизнеса си.

Устойчивост

Пътят към енергийната устойчивост е труден. Изисква много инвестиции и усилия, но ползите си заслужават. Намаляването на енергийната консумация ще бъде много важна за цялата ИТ индустрия. Конференцията COP26 очаква, че телекомите, клауд доставчиците, дейта центровете и сходната инфраструктура ще консумират 20% от световното електричество до 2030 г. Много ИТ компании вече работят усилено по намаляването на карбоновия си отпечатък и това включва разнообразен подход и смесване на инвестиции, нови технологии и въглеродно компенсиране.

Устойчивостта е голяма тема и сложна. За доставчиците на клауд услуги тя означава работа в посока 100% зелена енергия за дейта центровете и същевременно намаляване на цялостната им консумация на електричество. Постигането на нулеви нетни емисии ще бъде голяма индустрия. Тя ще коства на компаниите до 1.6 трилиона долара на година до 2025 г. Затова всяко оптимизиране на разходите в тази сфера ще е критично. Някои компании избягват да действат сега, тъй като повечето зелени технологии все още са скъпи. Това обаче може да е лош ход в дългосрочен план, когато бъдат въведени регулации и допълнителни данъци. Действието сега ще даде на компаниите повече време да направят прехода към устойчиви енергийни източници по-лесно и ефикасно.

Повече внимание за хибридния клауд

Хибридният клауд беше много гореща тема преди около две години. След това сякаш отстъпи назад. Според Forbes, през 2022 г. хибридният клауд ще се завърне като актуална тема. Една от основните причини за това ще е, че много големи играчи увеличават предложенията си в тази сфера. Това позволява на клиентите им да смесват най-доброто от двата свята на частния и публичния клауд точно според конкретните си индивидуални изисквания.

Хибридният клауд е добър избор за компании, които правят първи стъпки в клауда като цяло. Той им позволява постепенно да навлязат в темата и да изградят доверие към технологиите, като същевременно запазят важните за тях данни и системи в частния си клауд. На пръв поглед използването на две различни клауд платформи изглежда по-сложно, но всъщност целта е да бъде точно обратното. Това ще улесни потребителското изживяване и ще позволи на клиентите да опознаят по-добре клауд технологията като цяло.

Изкуственият интелект идва в клауда

Изкуственият интелект е друга важна тенденция за клауда през 2022 г. и след това. Тя ще има две посоки. Първата е оптимизиране на клауд инфраструктурата за машинно обучение и да може да се справя с огромния обем данни, които изкуственият интелект ще обработва постоянно. Това ще изисква множество специфични действия за намаляване на латентността, увеличаване на сторидж капацитета, оптимизиране на алгоритми и т.н. Особено като имаме предвид, че изкуственият интелект бавно, но сигурно си проправя път във всеки аспект на живота ни.

След това идва и втората посока. Изкуственият интелект ще управлява клауда. Интелигентни алгоритми ще оптимизират и управляват дейта центровете и клауд услугите. Това включва мениджмънт на ресурсите, предвиждане на нужни действия по поддръжката, адаптиране на системи и киберсигурност в реално време. Също така оптимизиране на разхода на енергия и др. Автоматизацията на дейта центровете ще е важна тема за много време напред.

Контейнерите завладяват

Контейнерите са важна ниша в клауда. Те са начин да се оптимизират разходите и да се улесни използването на различни функции. Gartner изчислява, че през 2022 г. повече от 75% от световните организации ще използват приложения в контейнери. Този подход позволява по-бързо завършване на проектите, повече гъвкавост и портабилност на приложенията. Също така е по-лесно те да бъдат обновявани, разработвани и управляване. Затова не е изненада, че контейнерите са толкова популярни и ще продължават да бъдат.

Не забравяйте сигурността

Очевидно киберсигурността е критично важна за клауда. Основното притеснение на навлизащите в клауда е дали техните данни ще бъдат добре защитени. Като цяло клаудът е по-сигурен от това, което повечето средностатистически организации могат да си позволят да изградят и поддържат сами, особено, ако не са от ИТ сектора. Същевременно обаче клаудът е по-атакуван от хакерите. Затова киберсигурността винаги ще бъде една от главните тенденции за ИТ индустрията и особено за доставчиците на клауд услуги. Това е тенденция, която ще продължи през 2022 г. и след това.

Същевременно организациите натрупват повече опит с клауда и увеличават очакванията си. Автоматизация на сигурността, добавяне на повече функции за защита в основната цена на услугата, добавяне на повече допълнителни услуги за защита и други подобни предложения ще бъдат част от ежедневието на доставчиците на клауд услуги. Това ще е критичен вектор за изграждане и задържане на доверието на клиентите, както и за привличането на нови такива.

Разбира се, лесно е да видим всички тези тенденции и да кажем, че искаме всичките. Но това идва с разходи. Затова оптимизацията на разходи ще бъде скритата, бонус тенденция, която всички следват, но малцина смятат като такава. А тя е. Тя е преплетена с всички нови подходи и смесва технологични разработки, инвестиции и целта всичко това да бъде икономически обосновано за клиентите. Това е много важна задача, защото в крайна сметка, компаниите, които не са в ИТ сектора, гледат на клауда като начин да подобрят цялостния си бизнес процес и да намалят разходите си, а не да ги увеличат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.