ТОП 10 на най-търсените ИТ професии през 2024 г. 

06.12.2023 182 0

През 2023 г. станахме свидетели на много корекции и съкращения в технологичната индустрия. Януари беше много плашещ, особено за големите компании (Zoom, Amazon, Microsoft, Google, Yahoo, Meta и др.) и всички видове финтех бизнеси (PayPal, Impossible Food, Alphabet, Spotify, Fandom и др.), които обявиха масови съкращения на служители. С около 90 000 загубени работни места за един месец, трудни пазарни условия и световни икономисти, предупреждаващи за предстоящата рецесия, беше трудно да се правят оптимистични прогнози. 

Тенденцията се запази през цялата година, но без толкова агресивни уволнения като януарските. Всеки месец ставахме свидетели на значителни съкращения. През октомври броят на уволненията е бил около 7300. Причината? Много е просто, икономическата несигурност от последните години и напрежението в бюджета на много компании се надяват на човешкия фактор, за да се справят с бурята. Но какъв тип позиции са най-търсени? Останете с нас и разберете ТОП 10 на най-търсените ИТ професии през 2024 г. 

Експерт по обслужване на клиенти (Help Desk Technician) 

Добър ли сте в общуването с хората? Имате ли опит в обслужването на клиенти? Техниците по обслужване на клиенти са първият контакт с крайните потребители, когато изпитват проблеми с хардуер, софтуер, приложение или онлайн услуга. Тези ситуации се случват ежедневно в световен мащаб. Цифровизацията на бизнеса и нарастването на дистанционната работа правят тези професионалисти много заети и търсени. Като се има предвид предлаганата средна заплата през 2021 г., тя е нараснала със 7%, което означава, че можете да получавате 55 000 долара годишно. 

За да отговаряте на условията за тази позиция, се изискват умения за обслужване на клиенти и отстраняване на неизправности, както и солидни ИТ познания за поддръжка на софтуер и хардуер. Конфигурирането на компютърни системи, инсталирането на софтуер, актуализациите и корекциите на грешки ще бъдат сред обичайните ви задачи. Тази роля е добър вход към света на ИТ. Има много за учене, възможности за растеж и добри пари през цялата 2024 г.! 

Експерт по киберсигурността (Cybersecurity Expert) 

С плашещия и неспирен растеж на киберпрестъпленията, експертите по киберсигурност са основна необходимост за всяка организация, разчитаща на технологиите, във всички индустрии. И инженерите, и архитектите по киберсигурност, са ключови във всеки екип за ИТ сигурност и са едни от най-търсените ИТ професии през 2024 г. Заплатата за тази позиция, в сравнение с 2021 г., се е увеличила с близо 8%, което означава, че бихте могли да получавате около 145 000 долара годишно! 

Доста добра заплата в замяна на борба с множеството киберзаплахи и престъпници и защита на сигурността (данни, интелектуална собственост, ИТ инфраструктура и т.н.) на организациите и техните потребители. 

Сигурността включва експерти по различни въпроси, следователно задачите могат да включват проектиране и внедряване на решения за сигурност за защита на мрежи, системи и данни. Проектиране на архитектура за сигурност, оценка и управление на рискове, тестване, моделиране на заплахи, внедряване на инфраструктура за сигурност, регулации и съответствие, реакция в случай на злонамерени събития и др. 

Мениджър на проекти (Project Manager) 

Харесвате ли технологиите? Вие майстор ли сте на организацията и планирането? Търсите ли страхотна заплата? Това може да бъде следващият ви избор! Мениджърът на проекти отговаря за планирането, изпълнението и проследяването на ИТ проекти, докато бъдат завършени, навреме и, разбира се, в рамките на бюджета. 

ИТ проектите са приоритет в много индустрии, затова търсенето на такива професионалисти се повиши, както и заплатата им! В сравнение с 2021 г. средната заплата се е увеличила с 15,6%, достигайки 120 000 долара годишно. 

Това е предизвикателна работа, за която се изисква добра комбинация от hard и soft умения. Комуникацията и лидерството са от ключово значение, както и солидни управленски познания за идентифициране на нуждите и рисковете на проекта, създаване на срокове, ефективно разпределяне на ресурси, проследяване на резултатите, осигуряване на качество и изпълнение на крайни срокове. 

Системен инженер (Systems Engineer) 

Тази позиция продължава да се цени все повече всяка година. Системните инженери се превърнаха в незаменима част от организациите във всички индустрии. Те планират, проектират и създават стратегии за цялостната техническа архитектура на една организация и решения за оптимизиране на производителността, сигурността, качеството и т.н., въз основа на текущите нужди на организацията и нейните бъдещи очаквания. 

Стойността на техните ИТ знания и опит се е увеличила с близо 8% от 2021 г. насам. Това означава средна заплата от 120 000 долара годишно! 

В малките предприятия често системните инженери отговарят и за системната администрация. Има смисъл, защото никой друг не познава по-добре техническия гръбнак на компанията, ако той или тя са го създали! В големите компании обаче системният инженер е достатъчно зает с много отговорности: планиране и проектиране на нови проекти, идентифициране на изисквания и потенциални ограничения, комуникация със заинтересованите страни, тестване на нови системи, за да се гарантира тяхната функционалност и сигурност, сътрудничество с хардуерни инженери, софтуерни разработчици и др. 

ИИ/Инженер по машинно обучение (AI/Machine Learning Engineer) 

ИИ (изкуствен интелект) не е нещо ново, но тази година всички говорят за него! AI/ML инженерите са много търсени в много важни индустрии като финанси, киберсигурност, здравеопазване, транспорт, търговия на дребно, селско стопанство и др. Тези специалисти отговарят за проучването, проектирането и разработването на изкуствен интелект и алгоритми за машинно обучение. Чрез тези алгоритми те могат да предоставят продуктови препоръки на музикални платформи или електронни магазини, да правят прогнози за акции в реално време и т.н. 

Тези специалисти също трябва да работят с много големи набори от данни, да обучават и фино настройват модели, да ги внедряват в производство и т.н., възможностите за тази позиция са абсолютно широки. Знанията и способностите на тези сътрудници имат голяма стойност, защото те могат директно да стимулират печалбите. Следователно те могат да очакват средна заплата от 118 000 долара на година. 

DevOps инженер (DevOps Engineer) 

Да, DevOps инженерът е сред 10-те най-търсените ИТ професии през 2024 г. Тази позиция е ключов елемент за ефективно свързване на сътрудници и операции за разработка на софтуер. Профилът на желан DevOps инженер включва много добри умения за софтуерно програмиране и системно администриране. Търсенето на тази позиция се е увеличило поради нуждата на компаниите да внедряват иновативни технологии, програми и инструменти за по-ефективно управление на ежедневните операции. От 2021 г. средната заплата за тези професионалисти е нараснала с 14%, достигайки 136 000 долара годишно. Никак не е зле! 

Ако имате такъв профил или искате да се развивате, сега е добър момент да усъвършенствате уменията си в разработката на софтуер, автоматизацията, облачните изчисления и системното администриране. DevOps инженерът трябва да автоматизира процесите, да взаимодейства с ИТ екипите и екипите по продуктово развитие, да гарантира постоянна интеграция и внедряване на ефективни работни процеси. 

Full stack разработчик (Full Stack Developer) 

Това са инженери или разработчиц със солидни познания за разработване и поддържане на бекенд (код, обработка на данни и съхранение) и фронтенд (оформления на страници, менюта, шрифтове и всички елементи, които потребителят може да види и с които да взаимодейства) на приложения, компютърни програми или уеб сайтове. Освен това разработват нови продуктови функции или API (интерфейси за програмиране на приложения), поправят грешки, отстраняват проблеми със софтуера, изпълняват тестове и т.н. 

Наличието на знания за бекенд и фронтенд в ръцете на един професионалист правят тази позиция привлекателна и много търсена. Средната заплата, която един full-stack разработчик може да получи, е 115 000 долара годишно! 

Клауд архитект/инженер Cloud Architect/Engineer 

Всяка година търсенето на облачни услуги нараства в световен мащаб, най-вече поради нарастващата автоматизация на организациите и нуждата им от дигитална гъвкавост. В този контекст клауд архитектите/инженерите станаха много търсени, дори бихме казали една от най-търсените ИТ професии през 2024 г.! 

Тези професионалисти имат знанията и необходимите умения за създаване, оптимизиране и поддържане на решения за облачни изчислителни предприятия, организации за технически изследвания, ИТ отдели или доставчици, както и много други клиенти. Те също така проектират облачни стратегии, наблюдават, отстраняват неизправности, оптимизират облачната среда и гарантират сигурността и мащабируемостта на облачната инфраструктура. 

Средната заплата за тази позиция е нараснала с 3,4% от 2021 г. насам, достигайки 145 400 долара годишно. 

ИТ мениджър (IT manager) 

С течение на времето ИТ отделът нарасна както по важност, така и по брой сътрудници. Вече включва различни нива на мениджъри, но определено лидерът е силно необходим и не е лесен за намиране, поради броя на уменията, които се изискват. Това увеличава средната заплата с 8,4%, достигайки 164 000 долара годишно за тази позиция! 

Трябва да се разбирате добре както с машини, така и с хора, да имате задълбочени познания за мрежи, софтуер и хардуер. Освен това позицията изисква управленски умения, лидерство и комуникационни умения. 

Отговорностите са много и ключови. Планиране и надзор на инсталирането и поддръжката на цялата цифрова инфраструктура, разработване и внедряване на сигурност, обща ИТ инфраструктура и политики за възстановяване след бедствие, оптимизиране на общата производителност, анализ на използването на ресурсите, дефиниране и измерване на цели, оценка и интегриране на нови технологии и т.н. Ако сте готови за висшата лига, действайте! 

MIS мениджър (MIS manager) 

MIS означава информационни системи за управление. Техническата подготовка и профилът, необходими за получаване на тази най-висока позиция, са много подобни на тези на ИТ мениджъра. Голямата разлика е, че мениджърът на MIS има и бизнес умения. Този професионалист преглежда и анализира данните, събирани ежедневно от ИТ отдела, за да ги съобщи на други основни отдели и ръководители по веригата за доставка на услуги, маркетинга, финансите и т.н. Това е с цел улесняване на вземането на решения, базирани на данни. 

С други думи, MIS мениджърът предоставя бизнес интелигентност, която позволява на компаниите да вземат решения по-бързо и по-точно. 

Ако търсите големи предизвикателства и заплати през 2024 г., това може да бъде изборът за вас! Това е една от най-търсените ИТ професии през 2024 г. Средната заплата е нараснала с 11% от 2021 г. насам, така че 170 000 долара на година! 

Заключение 

Уменията на технологичните професионалисти са много търсени и ще останат такива и през 2024 г. Дигиталната трансформация за компаниите, целящи да са конкурентни на пазара, основни неща като сигурност на данните и общи операции изискват добри ИТ професионалисти. Средната заплата за технологичните специалисти продължава да расте. Разбира се, фактори като години опит, местоположение и размер на компанията могат да направят заплатите по-големи или по-малки. Но със сигурност 2024 г. може да бъде страхотна година за вас! Не се колебайте! 

Нетера търси таланти! Вижте нашите предложения за работа. Мислете стратегически. Планирайте ходовете си и кандидатствайте веднага! 

Източници: 

Бюрото по трудова статистика на САЩ (bls.gov) 

TechCrunch (techcrunch.com) 

Dice (dice.com) 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.