Публичният клауд расте, но неговият опонент набира сила

13.07.2022 62 0

Публичният клауд продължава да увеличава своя пазар и разходите. Това са добри новини. Очевидно интересът към тези технологии все още е солиден и има добри условия за конкуренция. В случая тя идва от очакван конкурент – хибридния клауд.

Хибридният облак също поддържа своята инерция и заплашва да превземе мястото на публичния клауд. Ще успее ли да го измести? Всъщност е доста вероятно. Това ще донесе промени за цялата клауд индустрия. Светът на хибридните и мултиоблачни среди идва и той отваря нови възможности за организациите.

Като например – да смесват услугите на различни клауд доставчици, за да създават конфигурациите, които са точно за техните нужни. Така ще могат да избягват и заключване в една среда. Да се случи всичко това ще отнеме време. А и публичният клауд ще трябва да предприеме някои важни ходове.

Инвестициите растат

Последните данни на Synergy Research Group (SRG) показват, че през първото тримесечие на 20221 г. приходите на публичния клауд са скочили с 26% и достигат 126 млрд. долара. Най-големият скок е в нишата на Infrastructure-as-a-Service (SaaS) – 36%, с общи приходи от над 44 млрд. долара. На второ място е Managed Private Cloud, следван от корпоративния SaaS и CDN.

„В цялата екосистема на публичния клауд най-големите компании са Microsoft, Amazon, Salesforce и Google. Други водещи играчи са Adobe, Alibaba, Cisco, Dell, Digital Realty, IBM, Inspur, Oracle, SAP и VMware,” коментира SRG.

„Всички клауд пазари по света записват силен ръст, но Съединените щати остават основният гравитационен център. През първото тримесечие общо 44% от всички приходи от клауд услуги и 51% от капацитета на хиперскалируемите центрове за данни са от тази държава. Голямото мнозинство от всички водещи играчи във всички сегменти на услугите и инфраструктурата са американски компании, следвани от китайските. Китай има 8% от всички приходи от клауд услуги за първото тримесечие и 15% от капацитета при хиперскалируемите центрове за данни“, коментира компанията.

Когато става дума за разходи за инфраструктура, лизингът и наемите на хиперскалируеми центрове за данни водят по ръст, но хардуерът и софтуерът за дейта центрове води по цялостни приходи. „Гледайки напред през следващите пет години, темпото на растеж неизбежно ще се укроти, тъй като тези пазари ще станат огромни, но прогнозите все още са, че те ще успяват да генерират годишен ръст между 10% до 30%“, коментира Джон Дисдейл, главен анализатор на Synergy Research Group.

Той добавя, че водещите клауд доставчици ще се нуждаят от още хиперскалируеми центрове за данни и още компютърна мощ и ще движат пазарите на хардуер и софтуер за дейта центрове. Това е нужно и се очаква търсенето да се удвои през следващите три до четири години. „Със сигурност конкуренцията ще е сериозна, но навсякъде в клауд екосистемата ще има светло бъдеще за компаниите, които предлагат правилните продукти за пазара и го правят навреме“, казва той.

Скорошни данни от Gartner също подкрепят тезата му. Те показват, че IaaS записва 41.4% ръст през 2021 г. и достига 90.9 млрд. долара. Водещите доставчици в сегмента са Amazon, Microsoft и Alibaba. Те са следвани от Google и Huawei, като петте IaaS доставчика завземат над 80% от целия пазар.

Хибридният клауд напредва

Разбира се, докато публичният клауд процъфтява, другите сегменти не остават по-назад. Хибридният клауд генерира стабилна инерция вече няколко години. Futuriom на Forbes изтъква няколко от сегашните тенденции в хибридния клауд. Те са ускоряване на дигитализацията, гъвкавост на разпределението на работата на приложенията, по-добър контрол над ИТ инфраструктурата, подобрен контрол над разходите за клауда. Futuriom също така посочва, че няколко големи корпорации са преминали към хибриден и мултиклауд. Изданието твърди, че сред тях са Coca Cola Enterprises, Target, Walmart, Fidelity, Mercedes-Benz и BMW Group.

Увеличеният интерес към хибридните и мултиклауд среди вече променя и публичния клауд. Утвърдените доставчици на публични облачни услуги като Neterra.Cloud работят усилено, за да предложат инструменти и поддръжка на хибридни и мултиклауд платформи. Други горещи зони са Kubernetes (разбира се) и мултиклауд мрежи. Също така върви известна консолидация на пазара (например скорошното придобиване на VMware от Broadcom). Появяват се и много нови компании, които се опитват да си намерят своя ниша и да предложат различни инструменти и решения за хибриден клауд. Всичко това ясно показва неизбежната голяма тенденция: хибридният/мулти клауд постепенно ще се превърне в нормата.

Повдигат се и интересни въпроси за големите имена в сектора. Например как Amazon Web Services и Microsoft Azure могат да съществуват съвместно? Или която и да е друга комбинация от големи играчи. С времето сме свикнали с разбирането, че тези услуги са вечни врагове и искат първото място. Друго очакване е, че „заключването в платформата“ е основната цел на всяка клауд услуга и често това е основното притеснение и „спирачка“ за компаниите, които искат да преминат към публичния клауд.

Самото естество на хибридния клауд обаче е точно обратното. Той се нуждае от свобода, не заключени клиенти. И ако мултиклаудът е бъдещето, то тогава всяка услуга, дори на най-големите, не може да си позволи да не е част от тази ниша и да не я поддържа напълно. Разбира се, те ще се опитват да намалят ефекта и ще търсят начини да мотивират клиентите си да остават в рамките на техните платформи. Един от начините може да е с бонуси при абонаментите, повече функции, достъп до специален хардуер и др.

Други като Amazon пък търсят нови бизнеси като тяхната услуга за частни 5G мрежи. Компанията предлага и някои хибридни услуги, но засега предпочита своята стратегия „един клауд“. Microsoft и Google, от друга страна, се позиционират като по-отворени към мултиклауд конфигурациите. Разбира се, за тях това е добре, тъй като искат повече клиенти да изберат техните платформи. Затова предлагат хибридни клауд функции и има смисъл. Това е начин за тях да увеличат пазарния си дял и да съкратят дистанцията с лидера Amazon. Самата Amazon Web Services има толкова голям пазарен дял, че ще е трудно да го задържи и хибридният клауд е по-голям риск за нея. Но в крайна сметка пазарът и клиентите ще вземат решението.

Мултиклауд предизвикателства

Приемането на мултиклауд стратегия идва със своя специфичен набор от предизвикателства и потенциални проблеми. Първоначално всичко може да изглежда доста сложно особено когато се прави от компания, която сега навлиза в клауда. Наскоро Harvard Business Review-Analytic Services проведе проучване, което показва, че 85% от организациите вече използват поне две клауд услуги. А 25% използват 5 или повече.

За много от тях клаудът дава възможност да ускорят иновациите, гъвкавостта и да спестят разходи. Но когато се прекали с мултиклауд стратегията или пък се приложи грешно, тогава може да се постигнат обратните резултати – да се получи значителен ръст на разходите, хаос сред услугите, погрешна конфигурация на настройките, объркани дейности и др.

Затова управлението на различните клауд услуги и функции, редом с разходите, е критична част от това клиентите да са доволни от своя хибриден/мултиклауд резултат. Общо 77% от респондентите обаче признават, че имат нужда да подобрят управлението на клауда си. Само 27% казват, че са направили клауд център, който да координира и споделя най-добрите практики. Така, че все още има много какво да се учи.

Важно е за организациите да изследват, научават и прилагат най-добрите практики, както и да обърнат внимание на развитието на умения и правила. Тези промени ще важат за целия работен процес във всичко, свързано с клауда. Това включва поддръжката, но и потреблението, например разработката, внедряването и използването на приложения в и през клауда. Трябва да се създадат нужните политики и протоколи за всяко приложение – къде работи, как работи и т.н. Яснотата и конкретността е единственият начин да се избегне клауд хаос.

Нужно е също да се отделят време и ресурси, за да създадете т.нар. CloudOps. Това е екип, който ще се занимава с всичко, свързано с клауда, включително развитие на уменията на служителите, отношения с клиентите, съхранение и анализ на данни, автоматизация и др. Този екип ще извършва мониторинг и поддръжка на клауда и ще помага, като открива и внедрява нужните и подходящите нови услуги и функции. Това е екипът, който ще налага стандартите и правилата за клауда. Той ще бъде важен актив, за да може организацията да се справя с всичко в своята мултиклауд среда.

Сигурността също е от значение

Едно от големите притеснения за мулти- и хибридния клауд обикновено е сигурността. Колкото повече услуги се използват, толкова по-голям е рискът, нали? И да, и не. Ако доставчиците на клауд услуги са избрани правилно, всеки от тях ще има много високо ниво на сигурност.

„С поглед, насочен към подобряването на управлението на цялостния бизнес риск, клаудът все повече е виждан като начин да се заздрави устойчивостта на организацията към риск – ход, който често е придружен с подобрен подход към сигурността на приложенията, данните и инфраструктурата“, коментират от Cloud Security Alliancе. „Съответно и процесите за оценка на риска на корпорациите също трябва да адаптират клауд модела и да вземат предвид последствията от споделената отговорност, където едновременно доставчикът на клауд услугата и клиентите имат дял в доставката на услугите. Оценката на клауда и бизнес риска трябва да се правят заедно. Това дава по-добро разбиране за влиянието на ИТ върху целия риск на компанията, включително приемането на партньорство за споделена отговорност между доставчика на клауд услугата и клиентите“.

Проучването показва, че „интервюираните корпорации споделят за липса на постоянство за това как идентифицират и категоризират клауд услугите. Липсата на тази информация и практики за клауд управление увеличава несигурността на управлението на дигиталните активи“. Общо 52% от организациите не са извършили оценка на риска на клауд услугите, когато се променят функциите и средата. А 70% от организациите не използват достатъчно ефективни процеси за оценка на риска за клауд активите. Само 4% имат високоефективни практики.

„Анализите показват, че са нужни постоянни подобрения, но по-важна е стратегията за намаляване на риска чрез модернизиране на ИТ в клауда. Практиките за управление на риска влияят на много сфери в корпорациите. Модернизирането на подхода ще помогне както на фирмите, така и на доставчиците да подобрят нивото на приемане на клауда. Той се превръща все по-малко в риск за управление и все повече в средство за управление на риска“. И е така. Начинът, по който използвате клауда, е от основно значение за това дали ще получите най-доброто, или най-лошото от него. А в мултиклауд среда тези ефекти се умножават.

Ако имате нужда от професионална безплатна консултация кое клауд, хибридно или мултиоблачно решение е най-добро за вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с опитните специалисти на neterra.cloud.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.