Устойчивостта – изпитание за дейта центровете през 2023 г.

08.03.2023 558 4

Устойчивостта е голяма тема във всички индустрии. Очаквано тя е важно предизвикателство и за дейта центровете. Те са ключов елемент в света на цифровата инфраструктура. Дейта центровете консумират голямо количество ресурси за енергия и охлаждане, като затова често са фокус на различни еко инициативи.

Оптимизирането на ефикасността на центровете за данни е от значение както за техните собственици, така и за клиентите им. За операторите на дейта центрове е важно да понижат разходите си за енергия, както и използването на ресурси. А компаниите, които искат да са въглеродно неутрални, трябва да използват и услуги, които разчитат на енергия от възобновяеми източници. Това включва и центровете за данни.

Също така институциите вече го изискват. Европейският съюз иска общите му емисии да са неутрални и това да се случи до 2050 г. Това означава, че всички ще трябва да работят за понижаване на въглеродния си отпечатък възможно най-много. За центровете за данни това предизвикателство може да е трудно, особено като се има предвид, че те вече са положили доста усилия в постигането на тази цел.

Промяна в начина на мислене

Да се постигнат нулеви нетни емисии е трудна задача. Изисква се различен подход към почти всичко. То внася и концепции като кръговата икономика, която обаче не е съвместима със сегашните ИТ очаквания.

Например, в момента ИТ индустрията мотивира компаниите да сменят хардуера си често – на около три години. Новият хардуер наистина има ползи като подобрена производителност, по-ниска консумация на енергия, по-добра сигурност и т.н. Но означава и използване на още ресурси и материали за производството на компонента, доставка, инсталация и т.н. След това остава и въпросът какво се случва със стария хардуер, тъй като не всичко може да бъде използвано повторно или рециклирано.

Кръговата икономика всъщност мотивира по-дългото използване на същите устройства. По-добре е те да бъдат ремонтирани и животът им да бъде удължен, както и да се намерят начини хардуерът после да се използва за други цели.

Но има и още. Центровете за данни се нуждаят от много енергия, за да захранват въпросния хардуер и да го охлаждат. А осигуряването на тази енергия и други ресурси като вода за охлаждане, е голямо предизвикателство. То изисква по-смели действия от операторите на дейта центрове . Много от тях вече работят усилено за подобряването на енергийната консумация на своите центрове за данни и то по различни начини.

Истинската устойчивост има много изисквания

Операторите на центрове за данни бързо осъзнават, че оптимизирането на енергийната ефективност не е еднократно усилие нито пък се изчерпва само с инсталирането на соларни панели вместо да се използва традиционен източник на електричество. Всъщност е необходима пълна оптимизация на всеки детайл. Дори и температурата на въздуха в сървърните помещения.

Дълго време най-популярната стойност за ефикасността на дейта центъра беше PUE (ефективност на използването на енергия), отбелязва DatacenterFrontier. Обикновено PUE стойността е около 2.0 или повече. „Отне много съвместна работа между всички в сектора, за да се приеме използването на по-топъл въздух в помещения, но ползвателите и операторите на центрове за данни постепенно приемат по-високите температури и различните начини за икономия, което променя и развива мисленето за PUE и операторите започнаха да имат за цел PUE 1.5 и по-ниско и дори да я постигат“, коментира Stream Data Centers.

Осъзнаването, че има и други начини да се подобри ефикасността, за да се постигне по-нисък PUE резултат даде на операторите на центрове за данни много повече мотивация да развихрят въображението си. Постигането на по-нисък PUE е благоприятно за привличане на клиенти, тъй като показва, че усилията дават резултат. Но, отново, има и още.

PUE се насочва само върху електрическата ефикасност. В действителност центърът за данни има много други дейности, които също се отразяват на околната среда. Например консумацията на вода. Нейната стойност е WUE (ефикасно използване на вода). Много центрове за данни използват вода, за да охлаждат хардуера си и това води със себе си големи сметки. ИТ гигантите вече работят по начини да намалят консумацията на вода на дейта центровете си и дори се стремят да са водно положителни, т.е. да връщат в околната среда повече чиста вода, отколкото са използвали.

Дори и това обаче не е достатъчно, за да се каже, че даден център за данни постига добро ниво на устойчивост. Трябва да се следят и други фактори, като генерирани отпадъци и какво се случва с тях например. Общите парникови емисии също трябва да включват и усилията за намаляване на емисии чрез инвестиции в други проекти. И тези инвестиции вече не са пожелателни, а практически задължителни, за да се постигнат нулеви нетни емисии.

Големите цели изискват смели действия

Някои компании не искат да постигнат нулеви нетни емисии. Те имат дори по-смели цели и искат да са въглеродно негативни. Това означава, че искат активно да намаляват вредните емисии и да помагат за постигането на по-големите климатични цели. За тях изпитанията са още по-големи и сложни.

„Центровете за данни са едни от най-енергоинтензивните сгради, като консумират между 10 до 50 пъти повече енергия спрямо същото пространство в типична офис сграда“, казва американският Департамент по енергетика.

„Страхът от неконтролируем ръст на центровете за данни не е нов“, казва Лукас Беран, анализатор от Dell’Oro Group пред LightReading. Той допълва, че управлението на топлината може да консумира близо 40% от цялата енергия на един център за данни.

Операторите на тези центрове са доста креативни с охлаждането в зависимост от местоположението. Северните държави например са предпочитани, защото по-ниските им температури правят охлаждането по-лесно. Но не можем да сложим всички центрове за данни на Северния полюс. Някои от тях просто трябва да са в по-топли региони. За тях трябва да се избира друг подход като например течно охлаждане, напълно потопени сървъри и др. Компаниите разработват специален хардуер и течности, за да извлекат максимума от този тип охлаждане, като същевременно намаляват консумираната вода и енергия.

Усилията вече дават окуражаващи резултати. Консумацията на енергия от центровете за данни е останала почти непроменена през последните няколко години, като расте само с около 1-1.5%. Тя е и практически без промяна спрямо общата енергийна консумация на света, казва Мойсес Леви, главен анализатор на Omdia пред LightReading. Данните са добри, особено като се има предвид, че се увеличава натовареността и средната глобална температура.

„Центровете за данни на доставчиците на клауд и колокация водят състезанието по устойчивост“, казва Леви. „Корпоративните центрове за данни също се присъединяват към усилията, но някои все още виждат устойчивостта като заплаха за надеждността и риск за увеличаване на времето без услуга“.

„Управлението на дейта център изисква стратегия за оптимизация с множество цели. Нужен е баланс. Трябва да се балансира надеждност, разход, продуктивност, ефикасност, работа, устойчивост. Според мен устойчивостта има важна роля, но все пак е още един параметър. Не е единственият параметър“, допълва Леви.

Как да знаем дали даден център за данни е устойчив

Операторите на центрове за данни наистина вършат много, за да се уверят, че съоръженията им не прахосват ресурси. Както споменахме, това е важно за тях, за околната среда и за техните клиенти. Последните искат да използват услуги, които са захранвани от устойчиви енергийни източници, за да могат да кажат, че цялата им дейност не вреди на околната среда.

Това е важно за тяхната репутация, но и помага на бизнеса им в дългосрочен план. Бавно, но сигурно ограниченията в емисиите ще започват да пречат на някои проекти, ако те не са съобразени с тях навреме. Също така, когато една компания може да докаже, че всичките ѝ услуги, партньори и доставчици също са устойчиви, това може да е от полза за нея при привличането на нови клиенти, кандидатстване за публично финансиране и др.

Има начин как и операторите на центрове за данни, и клиентите да определят дали съоръжението постига целите за устойчивост, коментира DataCenterFrontier. На практика трябва да се изготви един своеобразен списък.

Основната цел за клиента е да открие дали заявените цели за устойчивост от оператора са само думи или компанията активно работи за постигането им. Затова трябва да се проучи миналото на доставчика. Как е започнал той? Какви центрове за данни има? Как са построени, поддържани и обновявани през годините?

След това е време за задаване на въпроси. Например какви са реалните енергийни източници на центъра за данни? Просто купува енергия от доставчик, който дава сертификат за гаранция, че електричеството идва от възобновяем източник? Или може би използва микс от няколко доставчика? Или има и свои мощности на място? Не всички центрове за данни могат да произведат цялата енергия, от която се нуждаят.

Трябва да се проучат реалните енергийни източници на центъра за данни. Възобновяеми ли са и какъв вид – соларен, вятърен или друг? Инвестирал ли е самият оператор на центъра в нови енергийни проекти? Понякога операторите предпочитат да инвестират в местен проект за чиста енергия, вместо да инсталират собствени мощности.

Следващият важен въпрос е как собственикът на центъра за данни оптимизира и подобрява енергийната ефективност. Тук нещата може да станат доста технически с множество споменавания на PUE и WUE стойности. Някои от въпросите ще варират според центъра за данни и региона. Ако се използва вода, трябва да се попита какви технологии и мерки се използват за намаляване на консумацията на вода. Като цяло трябва да се пита за повече подробности за конкретни технологии и решения, които се използват от оператора за постигане на цялостна устойчивост. Отговорите ще дадат по-ясна представа за нагласите на доставчика, както и за дългосрочните му идеи.

Тук може да се попита и за собствените цели за устойчивост на доставчика – какви ключови стъпки за направени, какво се предприема в момента и какви са следващите предизвикателства. Това е и чудесна възможност да се говори за потенциални допълнителни партньорства. Например ако центърът за данни ще се използва за колокация, самият клиент може да бъде попитан за неговите собствени усилия за устойчивост. Целите и на двете страни в сделката трябва да съвпадат, за да могат да се постигнат желаните резултати.

Пример за устойчив дейта център е Sofia Data Center на Нетера. За повече информация, както и оферти за колокация и други дейта център услуги, посетете сайта на SDC.

4 отговори на “Устойчивостта – изпитание за дейта центровете през 2023 г.”

ตกแต่งภายในหาดใหญ่

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: blog.neterra.cloud/bg/устойчивостта-изпитание-за-дейта-це/ […]

casino

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: blog.neterra.cloud/bg/устойчивостта-изпитание-за-дейта-це/ […]

Digi Tobi

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: blog.neterra.cloud/bg/устойчивостта-изпитание-за-дейта-це/ […]

order Blackberry Dream

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: blog.neterra.cloud/bg/устойчивостта-изпитание-за-дейта-це/ […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.