Разходите за клауд услуги излизат от контрол и е време за действия

07.09.2022 138 0

Ситуацията с глобалната икономика определено е сериозно предизвикателство. Прогнозите са много разнопосочни и дават твърде широк спектър от очаквания. По този начин те реално допринасят за хаоса и несигурността, което не е оптимално. В резултат компаниите по света сега реструктурират своите бюджети и търсят начини да оптимизират разходите си възможно най-ефективно.

Естествено, това се отнася и за клауда. И има някои специфични за него предизвикателства от гледна точка на разходите. През последните две години много компании навлязоха стремглаво в клауда и сега разширяват своите конфигурации в мултиклауд и хибридни среди. И много от тях не го правят по правилния начин…

Ох, тези разходи

Според скорошен доклад от Anodot, за 49% от компаниите е трудно да управляват своите клауд разходи. 54% признават, че основните им проблеми са свързани с липсата на яснота и мониторинг на техните базови клауд потребности. Това означава, че компаниите масово все още не могат да усвоят „изкуството“ на клауд мониторинга.

Друго интересно според InfoWorld – 49% от респондентите казват, че мултиклауд средите са сложни за тях и им е трудно да управляват добре разходите. 50% казват, че сложността на клауд архитектурата е ключова за оптимизацията на разходите.

Също така 50% от компаниите твърдят, че ценообразуването на клауд услугите е много сложно за тях и поради това вземат грешни решения и плащат повече. Още 35% споделят, че проблем е липсата на централизирано управление на клауд средите им.

Проучването пита и за това какви са клауд бюджетите, които компаниите си заделят. Около половината отговарят, че харчат по-малко от 1 млн. долара годишно за клауд потреблението си. Останалите плащат повече, а 15% от тях са с най-големите клауд бюджети – по над 5 млн. долара годишно.

Независимо от големината на бюджета обаче компаниите трябва да се справят с много сходни предизвикателства – получаването на ясна видимост за клауд разходите си, ускоряващата се миграция на работните задачи към клауда и др. Те също така посочват, че им отнема твърде много време да забележат резките скокове в харчовете за клауда. Освен това организациите очакват средно 30% увеличение на клауд разходите си през 2023 г.

Е, какво е посланието от всичко това? Няма значение колко голяма е компанията или клауд бюджетът ѝ – предизвикателствата за разходите са еднакви и разликата идва от подхода.

Къде отиват парите

Разходите за клауд растат и изглежда, че това ще продължи да е така. Кой получава основната част от тези увеличаващи се приходи? Данни на Synergy Research Group дават отговора за второто тримесечие на 2022 г.

Разбира се, в случая няма много изненади. Разходите за клауд услуги са достигнали почти 55 млрд. долара за вторите три месеца на 2022 г. Може да познаете и кои са топ три на доставчиците – Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.

Всички те вече са в категорията хипермащабни клауд доставчици, като и трите увеличават пазарния си дял по време на същия период. Става дума за класическата ситуация – големите стават по-големи. Както се очакваше, не изглежда, че те „изяждат“ дела един на друг, а обратното – те се разширяват заедно за сметка на по-малките играчи.

Общият пазарен дял на Amazon, Microsoft и Google от клауд пазара вече е 65% за втората четвърт на годината. Това е увеличение с 4% спрямо година по-рано. И ако валутните курсове не бяха толкова различни спрямо същия период на миналата година, то ръстът щеше да е 6%, казват анализаторите.

След тримата големи играчи от САЩ следва китайският клауд гигант Alibaba на четвърта позиция. На обединена пета позиция са IBM и Kyndryl. Шестото място е поделено между Salesforce и Tensent. Накрая е Oracle с 2% дял. Всички останали доставчици – Baidu, China Telecom, China Unicom, Huawei, NTT, SAP и други имат по около 1% всеки.

Данните на Synergy показват, че пазарът за клауд услуги записва приличен ръст от 29% на общите приходи спрямо втората четвърт на 2021 г. 12-месечните приходи пък вече достигат 205 млрд. долара, което също е много добър резултат за доставчиците на клауд услуги.

На практика няма изненади от гледна точка на клауд пазара. Познатите водачи запазват позициите си. Клиентите са доволни от предимствата, които получават от клауда, но все още им е трудно да се справят с някои от неговите специфични предизвикателства. И това е една от причините за ръста на разходите за клауд.

Проблемът е в подхода към данните

И не сме приключили с нетолкова добрите новини. Проучване на Capital One от Forrester показва, че компаниите имат и друг проблем. 78% от взимащите решения имат трудности да разберат и идентифицират какви данни трябва да са в клауда, какви данни изобщо имат и как да ги използват. Те дори не са сигурни кой им е собственик.

Заради тази липса на каталогизиране на данните професионалистите трябва да се справят и с още предизвикателства. Например 80% споделят, че трябва да работят с данни с лошо качество. 78% изтъкват и трудностите изобщо да се разберат тези данни.

Но има и още. 82% споделят, че проблемите с прогнозите и управлението на разходите е резултат от тези предизвикателства в екосистемата на данни. Лидерите не могат да оптимизират избора на абонаментни модели за клауд услугите си. Тази ежемесечна вариация на разходите е нещо ново за тях. Много от дейта професионалистите са свикнали с класическите бюджети, когато всичко беше на собствен терен и когато можеха да планират и бюджетират всеки детайл.

Новата реалност обаче е, че клаудът развива и увеличава всичко. Събират се много повече данни и те трябва да бъдат анализирани и обработвани. За съжаление, има и още един проблем, който се открива от проучването – взимащите решения са наясно с предизвикателствата, но просто нямат достатъчно квалифицирани служители, които да се справят с тях. Недостигът на таланти в клауда все още е много сериозен.

Въпреки това компаниите трябва да продължат да навлизат в клауда и да подобряват структурата си в него. Проучването показва, че шефовете очакват промени в световете на клауда и данните през следващите две години. Някои от сегашните топ приоритети като защита на данните и киберсигурност ще си останат. Други ще се изкачат нагоре в класацията с времето – сред тях ще са инструменти за по-лесно намиране и анализиране на данните. Внимание също ще получат и инструменти за управление и намаляване на разходите.

Проучването предупреждава лидерите да се уверят, че извличат максимума от данните си, като адресират ключовите предизвикателства. Това ще им даде възможност да използват данните в мащаб, да са по-гъвкави и да подобрят ефективността на разходите. „Фирмите, които не се справят с това, ще пропуснат момента и ще изостанат“, казва Forrester.

Как да оптимизиране клауд разходите

Да, разходите за клауда са трудни за предвиждане. Това е много динамична среда и нещата могат много бързо да се променят и това се случва често. Страничен ефект от възможността да се мащабира нагоре и надолу във всеки момент според нуждата. Така че овладяването на тези специфики е ключът към разумното управление на разходите и дългосрочното намаляване на похарчените средства или пък прекомерните разходи.

„Организациите плащат не само за това колко данни използват, но и как ги използват“, казва Салим Сайд, ръководител на инженерния отдел в Capital One Software в имейл до CIODive. Става все по-голямо предизвикателство да се управляват данните и до две години 84% от компаниите очакват да използват повече от един клауд доставчик за техните данни. Прогнозата е, че потреблението на мултивендорни конфигурации ще се увеличи четворно. Разходите за клауд също може да скочат значително, ако компаниите не се подготвят добре.

Едно от възможните решения е прилагането на finops към клауд конфигурацията. Това е сравнително нова практика за финансово управление на клауд. Finops събира на едно място ИТ отдела, финансите, инженерите, разработчиците на продукти, управлението на ИТ активи, ръководството и останалите отдели според необходимостта, отбелязва VentureBeat.

Звучи сложно, но изглежда дава добри резултати. Вече дори има Finops Foundation, която събира най-добрите практики с цел това да доведе до стандартизиране на някои от тях и да популяризира обучението.

Фондацията предлага пет стратегии за разгръщане на finops и да се използва ползотворно. Първата е да се започне с „клауд диагностика“. Това означава пълен преглед и преосмисляне на сегашната клауд стратегия, като се проведат разговори с лидерите на отделите.

След това трябва да се премине към разговори с лидери на екипите, за да се идентифицират пречещи си или пък допълващи се цели. Трябва да се потърси мнението и идеите на самите екипи, за да се види какво предлагат и от какво имат нужда. Често компаниите наемат външни експерти, които да извършват тази първа стъпка.

Следващият етап е прилагането на „железния триъгълник“. Това е рамка, която балансира разходите, времето и мащаба спрямо качеството. Чрез нея може да се определи кога големите или прекомерни разходи за клауда са оправдани и кога са прахосване на средства.

Третата стъпка е да се покаже на самите отдели колко харчат за клауда. По този начин техните мениджъри могат да обърнат внимание на бъдещите клауд разходи, които могат да навредят на целия бюджет на отдела им. Освен това може да доведе и до допълнителни оптимизации на цялостното потребление на клауда и съответно на разходите. Особено ако спестените средства се връщат обратно в отдела, който го е постигнал, без това да наруши продуктивността му.

Следва автоматизацията. Това е тактика, която често се споменава и бива изтъквана като една от основните причини за значителни оптимизации на клауд разходите. И наистина могат да се постигнат чудесни резултати, но зависи от това колко добре сте изградили клауд стратегията си. Ако сте идентифицирали сферите, в които автоматизацията може да ви помогне най-много, то наистина я добавете, за да подобрите работния процес и да освободите екипите да се справят с по-големи предизвикателства.

И накрая, продължавайте да оптимизирате. Да, това е още един класически съвет, както при сигурността. Оптимизацията на разходите за клауда не е еднократно усилие. Редовните анализи са от критично значение, за да сте сигурни, че всичките ви усилия постигат желаните резултати.

Ако имате нужда да се посъветвате с опитни професионалисти как да оптимизирате разходите си и кое е най-подходящото клауд решение за вашия бизнес, не се колебайте да се възползвате и от безплатната консултация със специалистите на neterra.cloud.

Освен това помнете, че клаудът се променя постоянно и по най-различни начини – нови технологии, нови задачи, нови времена на пикови натоварвания и т.н. Затова трябва да сте бдителни постоянно и да следите за тези промени, за да може да реагирате гъвкаво и адекватно според необходимостта. В началото ще ви се струва доста трудно, но с времето ще натрупате опит и ще се превърне в нормална част от работата ви. Именно тогава започват да идват и истинските ползи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.